Naujausioji knyga

2008-06-09

Konfliktų sprendimas ir valdymas. Vadovėlis

konfliktulakis Autorius: Juozas Lakis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-082-0
Išl. metai 2008

Kaip vadovėlis šis leidinys skirtas aukštųjų mokyklų studentams. Lietuviškai skaitantis skaitytojas neišlepintas publikacijų apie konfliktus. Tikėtina, kad studija bus naudinga ir įvairių sričių specialistams, iš tiesų stokojantiems šios srities žinių ir literatūros.
Svarbiausias uždavinys, kurį teko spręsti, tai išgryninti naujausias idėjas konfliktų mokslo srityje ir susieti jas su socialinių permainų praktika, kurios dalyviai esame mes visi.  
Pirmajame skyriuje pateikiama mokslo apie konfliktą raidos apžvalga, konflikto kaip proceso ir šalių veiklos pažinimo instrumentarijus, konfliktų sprendimo bei valdymo sistema.
Antrasis skyrius skirtas konfliktų sprendimo idėjoms ir praktikoms. Atskirdami sprendimą nuo valdymo siekėme, kad būtų aiški takoskyra tarp konflikto dalyvių poelgių, jų veiklos bei išorinių jėgų ir aplinkybių įtakos konfliktui, taip pat kryptingo poveikio siekiant jį suvaldyti.
Trečiajame skyriuje konfliktų valdymas nagrinėjamas kaip valstybės valdymo funkcija, užtikrinanti pusiausvyrą socialiniuose santykiuose, bendradarbiavimą ir partnerystę viešajame gyvenime. Konfliktų valdymo našumas ir efektyvumas siejamas su bendradarbiavimo kultūros ugdymu visuomenėje.
Kai kurie poskyriai baigiami atvejo studijomis, kurių turinys pritaikytas aptariamai temai pailiustruoti, pagilinti ir sukonkretinti. Atvejo studijos moko analizuoti pavienius įvykius ir procesus ir taip nutiesia gijas tarp teorijos ir praktikos.
Kiekvienos temos pabaigoje pateikiame klausimus pasitikrinti įgytas žinias ir patariame, kuo galima remtis norint geriau susipažinti su problematika. Pateikiamas svarbiausių sąvokų, prasminių žodžių sąrašas ir nuorodos, kurioje teksto vietoje jas galima aptikti.
Vadovėlis turėtų atliepti sparčiai didėjančius poreikius pažinti šią svarbią socialinio gyvenimo sritį ir mokyti sėkmingai veikti sudėtingose gyvenimo ir tarnybinėse situacijose.