Konferencijos, seminarai, paskaitos

2017-10-11

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje aptarti svarbiausi Europos iššūkiai dėl pabėgėlių

pabegeliu-konvencija-ir-siandienos-pabegeliai-0990 Spalio 17 – 18 dienomis vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Pabėgėlių integracija per jaunimo dalyvavimą: 1951 m. pabėgėlių konvencija ir šiandienos pabėgėliai“ Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai ir praktikai analizavo esminius Europos iššūkius dėl pabėgėlių padėties, 1951 m. Pabėgėlių konvencijos taikymo šiuolaikinius aspektus ir priemones, skirtas jaunimo įtraukimui į pabėgėlių integraciją savivaldos, šalies ir tarptautiniu lygmeniu.
Pabėgėlio integracijos sėkmę lemia pirmiausia priimančiosios visuomenės bei su pabėgėlių klausimais dirbančių organizacijų pasirengimas priimti šiuos naujus visuomenės narius. Konferencijoje diskutuosime, kaip galime pagerinti šį priėmimą, kuriant palankesnes sąlygas pabėgėlių sėkmingai integracijai visuomenėje, kaip suderinti kultūrinius skirtumus bei peržengti mūsų pačių sukurtus stereotipus, bei įtraukti jaunus žmones į pabėgėlių integracijos veiklą savivaldybėse.
Konferencija skirta pabėgėlių integracijos koordinatoriams savivaldybėse, jaunimo organizacijoms ir valstybės tarnautojams, dirbantiems pabėgėlių priėmimo ir integracijos srityje, tyrėjams, kitiems pabėgėlių tema besidomintiems asmenims.
Konferencija siekta išdiskutuoti 1951 m. Konvencijos aktualumą dabartinių poreikių kontekste, sutelkti abipusį supratimą apie pabėgėlių apsaugą Europoje, pasidalinti jaunimo dalyvavimo pabėgėlių integracijos procesuose patirtimi savivaldos, šalies ar tarptautiniu lygiu.
Ši konferencija – bendro 6 šalių partnerių darbo rezultatas pagal projektą „Promise“ (lt. Pažadėk).
Projektą vykdo Mykolo Romerio universitetas kartu su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (Lijot), Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitais partneriais iš Bulgarijos, Vengrijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos.
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.