Renginiai ir įvykiai

2012-04-24 02:00:00

Konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“

dsc0041

Balandžio 24 d. buvo rengiama ketvirtoji praktinė mokslinė konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje:  kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“.

Konferencijos tikslas - diskutuoti dėl mokslo institucijų aktyvesnio įsitraukimo ir įtraukimo į viešojo admi­nistravimo procesą ir mokslinių teorijų ir modelių taikymą praktikoje.

Medžiaga apie tris pirmąsias konferencijas skelbiama: http://vadybospraktika-mokslas.mruni.eu

Pranėšėjai: mokslininkai, Seimo ir Vyriausybės nariai, Viešojo administravi­mo institucijų ir įstaigų atstovai, mokymo centrų atstovai, savivaldybių politikai ir administracijų atstovai, MRU so­cialiniai partneriai ir alumni.

Konferencija yra vadinama praktine - moksline, nes akcentuojama, kaip vadybos (administravimo) mokslas pritaikomas vadybos (administravimo) praktikoje, pranešimų temose taip pat bus analizuojami mokslo ir praktikos ryšiai studijų procese ir studentų praktikų metu.

Konferenciją remia Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamentas.


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko