Naujausioji knyga

2013-10-08 14:11:00

KOLEKTYVINĖ DARBO TEISĖ: vadovėlis

mrukolektyvine-darbo-teise

Vadovėlyje pateikiama koncentruota medžiaga apie kolektyvinę darbo teisę. Atskleidžiamos kolektyvinės darbo teisės normų ištakos, nagrinėjamas socialinės partnerystės reiškinys, apimantis labai svarbius darbuotojų informavimo, konsultavimo ir darbuotojų dalyvavimo darbdaviui priimant sprendimus institutus, pristatomi kolektyvinės darbo teisės subjektai. Taip pat pateikiama kolektyvinio sutartinio darbo santykių teisinio reguliavimo samprata, atskleidžiamos jo galimybės ir vertinama dabartinė būklė.

Atskirai nagrinėjami kolektyviniai darbo ginčai ir vietiniai (lokalūs) teisės aktai. Tekste tikslingai daromi intarpai, atskirai išskiriant svarbiausius teisinio reguliavimo pavyzdžius ir praktinę informaciją. Taip siekiama neapsiriboti subjektyviais autorių apibendrinimais, bet suteikti progą kiekvienam skaitytojui susipažinti su autentišku teisės aktu, teismų sprendimų ištraukomis ir kita naudinga praktine informacija. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiama kontrolinių ir probleminių klausimų, į kuriuos atsakydami skaitytojai galės ne tik patikrinti savo žinias, bet ir kritiškai įvertinti atskirų kolektyvinės darbo teisės institutų būklę Lietuvoje.

Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų teisės studentams, doktorantams, studijuojantiems Kolektyvinę darbo teisę, Darbo teisę, kitas susijusias disciplinas. Jis gali būti vertingas teisininkams (ir ne tik) praktikams, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantiems socialiniame dialoge.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/