Naujausioji knyga

2013-10-28 10:11:00

KALBOS MOKSLO PAGRINDAI: vadovėlis

mrukalbosmokslopagrindai

Vadovėlyje aptartas kalbotyros objektas, kalbos funkcijos ir kalbos, kaip ženklų sistemos, specifika, aprašyti visų kalbos sandaros lygmenų – fonetikos ir fonologijos, morfologijos, sintaksės ir leksikos – vienetai. Atskiras skyrius skirtas pasaulio kalbų klasifikacijai. Po kiekvieno skyriaus pateikta praktinių užduočių, reikalingų svarbiausioms kalbotyros sąvokoms įtvirtinti. Taip pat pateikta kalbotyros skaitinių ir papildomų užduočių.

Vadovėlis skirtas Lietuvos universitetų humanitarinių mokslų įvairių studijų programų bakalauro pakopos studentams.

Skaityti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/
Pirkti knygą galite adresu http://www.e-shop.mruni.eu/