Naujausioji knyga

2007-07-09

„Jurisprudencija“ Nr. 6(96), 2007. Mokslo darbai

jurisprudencija20073t93jspaustuv

Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.

Straipsnių rinkinys
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2007
 
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.

Išsamesnės informacijos ieškokite Leidybos centro tinklalapyje.