Naujausioji knyga

2007-06-01

„Jurisprudencija“ Nr. 5(95), 2007. Mokslo darbai

jurisprudencijakopijavau

Straipsnių rinkinys
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2007

Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.

Išsamesnės informacijos ieškokite Leidybos centro tinklalapyje.