Naujausioji knyga

2007-05-04

„Jurisprudencija“ Nr. 4(94), 2007. Mokslo darbai

jurisprudencijakopijavau Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Straipsnių rinkinys
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2007
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.

Išsamesnės informacijos ieškokite Leidybos centro tinklalapyje.