Naujausioji knyga

2008-04-09

Jurisprudencija Nr. 3(105), 2008. Mokslo darbai

virselis3105 Jurisprudencija Nr. 3(105), 2008. Mokslo darbai
Straipsnių rinkinys
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2008


Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių
rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.