Naujausioji knyga

2007-03-23

„Jurisprudencija“ Nr. 2(92), 2007. Mokslo darbai

jurisprudencija292 <P>Straipsnių rinkinys<BR>Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras<BR>ISSN 1392-6195<BR>Išl. metai 2007<BR> <BR>Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.</P>
<H2>Išsamesnės informacijos ieškokite <A href="/lt/padaliniai/centrai/leidybos_centras/naujienos/">Leidybos centro tinklalapyje</A>.</H2>