Naujausioji knyga

2008-02-15

Jurisprudencija Nr. 1(104), 2008. Mokslo darbai

jurisprudencija2008-15

Straipsnių rinkinys
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2008

Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.