Renginiai ir įvykiai

2013-05-27 11:21:00

Jaunųjų mokslininkų 1-ajame tarptautiniame Baku forume dalyvavo trys MRU doktorantai

youngscientistsmru

Gegužės 20-25 d. Azarbaidžane, Baku, vyko unikali tarptautinė konferencija „Nauji iššūkiai Europos erdvėje: Jaunųjų mokslininkų 1-asis tarptautinis Baku forumas“ (“New Challenges in the European Area:Young Scientist’s 1st International Baku Forum“), kurią organizavo Azerbaidžano Respublikos jaunimo ir sporto ministerija ir Azerbaidžano jaunųjų mokslininkų sąjunga(AYSPMU), glaudžiai bendradarbiaudama su Europos jaunųjų tyrėjų ir doktorantų  taryba (EURODOC). Konferencijoje dalyvavo ir du MRU Teisės fakulteto doktorantai Tomas Ambrasas ir Vytautas Šenavičius bei MRU Socialinės politikos fakulteto doktorantas Aurimas Banys.

Šio forumo tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų disciplinų jaunų mokslininkų ir tyrėjų iš įvairių Europos šalių. Be to, konferencijos dėka, buvo siekiama užmegzti naujus ryšius ir paskatinti keitimąsi moksline informacija ir sudaryti tinkamas sąlygas tarpdisciplininiams moksliniams tyrimams ateityje. Forumu buvo siekiama sustiprinti esamus jaunųjų mokslininkų tinklus su Europos mokslinių tyrimų erdvėmis ir palengvinti naujų tarptautinių tyrėjų organizacijų susikūrimą.

Konferencijos metu buvo surengta viena plenarinė sesija ir 5 paralelinės sesijos, kurias vienijo pagrindinė konferencijos tema: "Interesų sankirta: Europos jaunojo mokslininko tyrimai, metodai ir rezultatai"

Šioje daug dėmesio susilaukusioje konferencijoje dalyvavo ir du MRU Teisės fakulteto doktorantai Tomas Ambrasas ir Vytautas Šenavičius bei MRU Socialinės politikos fakulteto doktorantas Aurimas Banys.

Jaunieji Lietuvos mokslininkai vienoje iš paralelinių sesijų- „Ekonomika ir sociologija: verslo plėtros galimybės mokslo ir mokslininkų darbuose ir nauji metodai; mokslininko bendradarbiavimas su verslu ir integracija į ekonomines struktūras“- pristatė savo tyrimus bei skaitė pranešimus.

MRU Verslo teisės katedros doktorantas Tomas Ambrasas pristatė pranešimą apie bankų restruktūrizavimo tendencijas ir bankų restruktūrizavimo teisines technikas, paplitusias Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Iliustravo praktiniais pavyzdžiais. MRU, Verslo teisės katedros atstovas aptarė teisinius mechanizmus, leidžiančius efektyviai restruktūrizuoti banką , susidūrusį su finansiniais sunkumai: banko nacionalizavimą, banko išskaidymą į „gerą“ ir „blogą“ (angl. purchase and assumption transactions), bankų susijungimą ir įsigijimą (angl. mergers and acquisitions), analizavo banko restruktūrizavimo teisinius padarinius, privalumus ir trūkumus. Straipsnis buvo išspausdintas ir konferencijos metodinėje medžiagoje.

MRU Verslo teises katedros doktorantas Vytautas Šenavičius pristatė pranešimą tema "Privalomo oficialaus siūlymo įgyvendinimas besivystančiose valstybėse". Vytautas Šenavičius aptarė privalomo oficialaus siūlymo svarbą siekiant apsaugoti smulkiųjų akcininkų interesus, iškėlė dažniausiai praktikoje pasitaikančias problemas. Pristatymo metu, be kita ko, buvo pateikti siūlymai kaip modernizuojant Azerbaidžano kapitalo rinką reikėtų tinkamai reglamentuoti oficialaus siūlymo institutą.

Aurimas Banys pristatė naujausias mediacijos taikymo Lietuvos ir Europos Sąjungos administracinio proceso teisėje tendencijas. Socialinės politikos fakulteto Mediacijos katedros doktorantas aptarė egzistuojančias mediacijos taikymo administraciniuose teisiniuose santykiuose teisines prielaidas bei mediacijos instituto įtvirtinimo Lietuvos ir Europos Sąjungos administracinio proceso teisėje perspektyvas, analizavo šio alternatyvaus ginčų sprendimo būdo taikymo praktiką Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybių viešojo administravimo institucijų veikloje.   

Konferencijos metu, kurioje dalyvavom daugiau kaip 150 jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų iš 35 šalių, be kita ko, buvo aptartos ir tolimesnis jaunųjų tyrėjų bendradarbiavimas, rengiamos ekskursijos, tyrėjai buvo supažindinti su Azarbaidžano kultūra ir tradicijomis. Visos konferencijos išlaidos buvo dengiamos iš Azerbaidžano Respublikos Jaunimo ir sporto ministerijos. Jaunieji Lietuvos mokslininkai be kita ko susitiko su Baku State University  atstovais ir aptarė tyrėjų stažuočių galimybes bei kitas bendradarbiavimo galimybes tiek su verslo struktūromis, tiek su akademine bendruomene.