Finansuojami mokslo projektai

2018-11-13

Įvyko projekto „Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas (LINESAM)“ pirmas ekspertinis seminaras

46081778255379791794889249379021115097088n

Lapkričio 9 d. MRU vyko projekto „Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas (LINESAM)“ pirmas ekspertinis seminaras: Ekosistemos ir pokyčių veiksniai. Šis seminaras buvo organizuojamas MRU Aplinkos valdymo laboratorijos kartu su LR Aplinkos ministerija.
Seminare dalyvavo gamtos mokslų ekspertai iš Klaipėdos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Antano Stulginskio universiteto bei Gamtos tyrimų centro. Dalyvius pasveikino ir projektą pristatė LINESAM projekto vadovas MRU prof. Paulo Pereira, kuris savo pranešime akcentavo, visų pirma, mokslinius projekto aspektus: tyrimų metodus, įvykdyto vertinimo pavyzdžius. Aplinkos ministerijos atstovas A. Klimavičius sveikindamas seminaro dalyvius pasidžiaugė esama MRU ir ministerijos sinergija vertinant Lietuvos ekosistemų paslaugas. Jis atkreipė dėmesį, kad deja šiuo metu valstybės valdymo aparate dirbantys žmonės neturi tinkamo supratimo apie tai, kad galima dar geriau saugoti gamtą ir šis klausimas yra „lyg už užuolaidų“.
Ekspertai pasidalijo savo žiniomis vertinant ekosistemų paslaugų sąrašą, o vėliau ir įvairias ekosistemas veikiančias jėgas. Jų įžvalgos leis LINESAM projekto dalyviams įvertinti ar tinkamai pasirinktos vertinimui ir kartografavimui ekosistemų paslaugos bei į kokias pagrindines ekosistemas veikiančias jėgas atsižvelgti. Seminare taip pat dalyvavo įvairių valstybinių įstaigų, tokių kaip Statistikos departamento prie LR VRM, Dzūkijos nacionalinio parko, Valstybinės miškų urėdijos bei kitų organizacijų atstovai. Jie pasidalijo savo žiniomis, kaip mokslinius tyrimus galima būtų įtraukti į šių įstaigų darbotvarkę.
Seminaro dalyviai aptarė ne tik mokslui aktualias problemas bet ir jų įtaka politikos formavimui, teisės aktų leidybai. Ekspertai atkreipė dėmesį, kad dažnai mokslas ir valstybės valdymas eina skirtingais keliais ir įvairių tyrimų rezultatai neatsispindi politikos formavime.
Ekspertai labai teigimai vertino seminarą ir išreiškė norą toliau bendradarbiauti su projekto LINESAM komanda. Projektas „Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas (LINESAM)“ 2018-2021 m. finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“, pagal sutartį Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0104).