Skelbiame

2018-01-18

IT įmonėse taikomų trumpalaikių grupinių užsiėmimų ir mokymų efektyvumo tyrimas (IT-MET)

esfivp-i-1 Projekto pradžia: 2017-09-29
Projekto pabaiga: 2018-04-30
Projekto tikslas – eksperimentiškai patikrinti įmonėse taikomų trumpalaikių grupinių užsiėmimų ir mokymų efektyvumą, siekiant užtikrinti aukštą IT srityje dirbančių komandų įsitraukimo į darbą lygį ir teigiamą komandos klimatą. Projekte bus nagrinėjamas Lietuvos versle organizacijose populiarėjančių grupinių užsiėmimų (pvz., grupinės terapijos, įgūdžių lavinimo grupių, ugdomojo vadovavimo) poveikis komandų darbui, palyginti su tradicinių mokymų poveikiu.
Tyrimo dalyviai – už pažangių produktų valdymą, vystymą ir kūrimą atsakingos sutelktumu pasižyminčios programuotojų komandos, kurių rezultatai tiesiogiai priklauso nuo komandos įsitraukimo į darbą ir vyraujančio klimato komandoje.
Tyrimas susideda iš 3 etapų: (1) priešintervencinės diagnostikos, (2) intervencijos – grupiniai užsiėmimai ir mokymai, (3) pointervencinės diagnostikos ir (4) vėlesnės diagnostikos: (1) apklausos būdu įvertinamas komandų įsitraukimas į darbą ir klimatas – vykdomas 1 sav. iki pirmosios intervencijos. Šia veikla siekiama įvertinti tinkamiausias tyrimui komandas. (2) vykdomi 1,5 val. trukmės intervencijos (užsiėmimų bei sesijų skaičius priklausys nuo lektorių ir komandų galimybių).
Šios veiklos skirtos padaryti poveikį tiriamoms komandoms. (3) pakartotinai atliekama diagnostika – praėjus 1-2 savaitėms po paskutinės intervencijos. Šia veikla siekiama įvertinti intervencijų poveikį. Visos intervencijos protokoluojamos, po kiekvienos diagnostikos atliekama statistinė duomenų analizė. Galutinė tyrimų rezultatų analizė ir rezultatų aptarimas atliekama pasibaigus visiems tyrimo etapams.
Projekto vizija artimoje perspektyvoje – darbo sveikatos tyrimų grupė universitete, įtraukianti motyvuotus psichologijos studentus, o tolimoje perspektyvoje – tarporganizacinis tyrimų klasteris, jungiantis jaunus ir patyrusius specialistus iš skirtingų universitetų bei verslo organizacijų. Taigi, tyrimo rezultatai būtų aktualus tiek akademijos, tiek verslo atstovams Lietuvoje ir pasaulyje.
Tyrimo dalyvis - studentas Povilas Godliauskas, MRU, psichologija (bakalauro studijų programa), 3 kursas. Studentas turi 4 m. projektų valdymo patirtį verslo ir nevyriausybiniame sektoriuje, renginių organizavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityse, yra Lietuvos Psichologijos studentų asociacijos narys, Psyhub (neformalus psichologijos entuziastų klubas, veikiantis Kaune ir Vilniuje) įkūrėjas.
Tyrimo vadovė – dr. Natalija Norvilė nuo 2010 metų vadovauja psichologijos bakalauro ir verslo psichologijos bei Work and Organizational Psychology magistrantūros studijų studentų mokslinei praktikai verslo organizacijose. Dr. N. Norvilė yra dalyvavusi nacionaliniuose ir europiniuose mokslo projektuose, nuo 2014 m. vadovavo projektui “Magistrantūros jungtinės studijų programos “Darbo ir organizacinė psichologija” parengimas ir įgyvendinimas“.
Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-085, finansuojama pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Dr. N. Norvilė turi 12 metų darbuotojų mokymo bei ugdymo patirtį, šiuo metu (be darbo MRU) dirba konsultacinėje personalo vertinimo įrankių kūrimo įmonėje „Addelse“, kur yra atsakinga už tyrimų organizacijose įgyvendinimą, personalo mokymą ir ugdymą, darbuotojų kompetencijų vertinimą.

Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto “Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” 09.3.3-LMT-K-712 priemonės “Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą”.