Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2019-07-01

Išrinktas MRU Doktorantų draugijos pirmininkas

virgis-foto1

Birželio 29 dieną vykusio Mykolo Romerio universiteto (MRU) Doktorantų draugijos susirinkimo metu naujuoju draugijos pirmininku išrinktas Virgilijus Dirma.Pasak naujojo pirmininko, vienas iš pagrindinių Doktorantų draugijos tikslų yra didesnis doktorantų įsitraukimas į Universiteto veiklą, kompetencijų panaudojimas Alma Mater pokyčiuose. „Tai paskatintų bendruomeniškumą, pozityvios patirties dalijimąsi tarpusavyje bei efektyvų draugijos bei visos akademinės bendruomenės darbą“, – pabrėžė V. Dirma.
Susirinkimo dalyviai pažymėjo, kad Universiteto vadovybė taip pat ieško naujų sąlyčio formų su Doktorantų draugija bei skatina aktyvesnį doktorantų įsitraukimą į akademinę ir Universiteto veiklas. Susirinkime Dalia Karlaitė perrinkta Plėtros komiteto pirmininke, o Erika Statkienė – Vidaus reikalų komiteto pirmininke. Taip pat aptarti įvykusios 7-osios tarptautinės tarpdisciplininės jaunųjų tyrėjų konferencijos Social Transformations in Contemporary Society 2019 (STICS2019), 2020 m. sausio mėn. planuojamos doktorantų žiemos stovyklos Klaipėdoje bei kiti ateities klausimai.