Renginiai ir įvykiai

2012-10-02 11:00:00

Iškilmingas knygos perdavimas bibliotekai

dsc7776 Spalio 4 d. vyko iškilmingas Juozo Vilčinsko (1909-1992) knygos „Lietuvos socialdemokratija kovoje dėl krašto nepriklausomybės“ perdavimas MRU bibliotekai.

Knygą bibliotekai įteikė Juozo Vilčinsko sūnus Aleksas Vilčinskas - aktyvus Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjungos narys, 2002 m. apdovanotas Gedimino ordinu. Renginyje dalyvavo Universiteto bendruomenė, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras habil. dr. prof. Aloyzas Sakalas.


Apie Juozą Vilčinską:

Juozas Vilčinskas (1909 m. liepos 29 d. Vilniuje – 1992 m. birželio 9 d. Londone; palaidotas Lietuvoje) – inžinierius, išeivijos visuomenės ir politinis veikėjas.

Juozas Vilčinskas buvo aktyvus Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikėjas, Lietuvos socialdemokratų partijos išeivijoje vienas iš vadovų, dalyvavo Pasauliniuose Socinterno kongresuose.
Tyrinėjo Lietuvos ir Didžiosios Britanijos diplomatinių santykių istoriją, parašė LSDP istoriją bei žinomą knygą „Lietuvos socialdemokratija kovoje dėl krašto nepriklausomybės“.
Iš viso yra išleidęs virš 100 knygų.

Jo sūnus Aleksas Vilčinskas šiuo metu yra Britų-lietuvių draugijos narys, ilgametis Baltų tarybos narys, DBLS Londono centrinio skyriaus narys.
Lietuvos prezidentas V. Adamkus 2002 metais apdovanojo jį Gedimino ordinu.

(Iš: Lietuvos totoriai, 2004, nr. 7-8)
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko