Renginiai ir įvykiai

2015-09-18 14:04:00

Iškilmingai atidarytas MRU LAB!

mrulab

Rugsėjo 24 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Socialinių inovacijų laboratorijų tinklo MRU LAB atidarymo šventė naujajame Universiteto korpuse (Didlaukio g. 57 A). Čia įsikuria ne tik devyniolika socialinių inovacijų laboratorijų tinklas MRU LAB, bet ir Mokslo ir inovacijų paramos centras, Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla.

Atidarymo iškilmėse naująjį pastatą pašventinęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas linkėjo palaimos šiai buveinei, kurioje bus pažįstama, aiškinama ir skleidžiama tiesa.

Kreipdamasis į garbius svečius, atvykusius į MRU LAB atidarymą, Universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius pastebėjo, kad bendruomenė pagarbiai vertina politinės valdžios lyderių išmintį, skatinančią technologinių ir socialinių bei humanitarinių mokslų sinergiją. „Valstybė yra žmonių kuriami namai, kuriuose geri technologiniai sprendimai sukuria patogią buitį, tačiau be žmogiško jautrumo, be gebėjimų kurti darnų gyvenimą po bendru stogu – namai nebus jaukūs, nebus laimingų žmonių namai“, – sakė rektorius. – „Turtėjanti ir „išmanėjanti“ daiktų aplinka prasmingą vertę įgyja tik žmonių santykių dėka, socialinio kapitalo kokybė lemia ekonominio augimo kokybę ir gerovės tvarumą. Darbų, į kuriuos privalo atkakliau kibti socialinių mokslų tyrėjai, šiandien yra susikaupę labai daug. Mokslininkų pareiga kartu su valdžios ir verslo partneriais analizuoti svarbias visuomenės gyvenimo problemas ir sukurti tinkamus, įrodytus jų sprendimo būdus“.

Doc. dr. A. Monkevičius savo kalboje taip pat pabrėžė tarptautiškumą kaip itin svarbų šiame pastate įsikuriančio mokslinio potencialo privalumą. Jis dėkojo į iškilmes atvykusiems partneriams iš užsienio: Vroclavo universiteto rektoriui, MRU garbės daktarui profesoriui Marekui Bojarskiui, kolegoms iš SOCTECH konsorciumo – Pietų Korėjos Dongseo, Japonijos Josai, Londono Middlesex, Bolonijos, Zagrebo, Užgorodo universitetų, delegacijai iš Azerbaidžano, taip pat Japonijos, Lenkijos, Prancūzijos ir kitų ambasadų atstovams.

Išreikšdamas universiteto įsipareigojimą pateisinti valstybės investicijos į šią mokslo infrastruktūrą lūkesčius, MRU rektorius taip pat pabrėžė mūsų universiteto bendruomenės atvirumą šioje Vilniaus dalyje besiformuojančiame akademiniame miestelyje. „Universiteto esminė misija – padėti atsiskleisti ir išsipildyti žmogaus asmenybei – yra ta pati kaip ir kitų greta esančių mokyklų – Vilniaus universiteto fakulteto, Vilniaus kolegijos, Paslaugų darbuotojų rengimo centro, bendrojo ugdymo, ikimokyklinių įstaigų. Visi jie – mūsų lygiaverčiai kaimynai ir partneriai“, – pažymėjo doc. dr. A. Monkevičius.

Sveikinimo kalbą MRU vadovas baigė cituodamas Karaliaus Sedžiongo prieš keletą šimtmečių užrašytą mintį, kad iš visų profesijų, mokslininkai privalo jausti didžiausią atsakomybę, nes jų indėlis į bendros gerovės pažangą gali paspartinti ją dešimtmečiais. „Manau, kad ši mintis bus svarbus MRU LAB leitmotyvas“, – sėkmės tyrėjams linkėjo doc. dr. A. Monkevičius.

Šventėje dalyvavęs Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pasidžiaugė, jog naujasis MRU LAB centras jau bendradarbiauja su užsienio mokslininkais, o „naujojo centro atidarymas bus didelis žingsnis modernaus mokslo pasaulio link“.

Seimo, Seimo valdybos vardu bendruomenę taip pat sveikino ir atidaryme dalyvavęs Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas, kuris neabejojo, kad „čia telksis kūrybingumas, iniciatyvos,bus sukurta daug puikių mokslinių produktų, gausinama valstybės pridėtinė vertė“.

Vilniaus meras, MRU alumnas dr. Remigijus Šimašius sveikinime pabrėžė nepelnytai nuvertinamą socialinių mokslų svarbą ir pritarė MRU rektoriaus žodžiams apie universitetų bendruomeniškumą. „Vienas blogiausių dalykų, kuris galėtų nutikti su tokiais centrais, yra užsidarymas ir sakymas „mano – niekam neduosiu“, – kalbėjo R. Šimašius. – „Todėl labai svarbus pakvietimas čia įsikūrusiam akademiniam miesteliui, kaimynams bendrauti. Atvirumas – yra pagrindinis receptas, kuris gali leisti sėkmingai plėtotis šioms laboratorijoms“.

Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, dėkodamas už kvietimą bendradarbiauti, atkreipė dėmesį į žmonių tarpusavio santykius sėkmingose verslo įmonėse, į norą tobulėti, eiti į priekį. „Tikiuosi, kad šios laboratorijos, ne tik tokios kaip verslo inovacijų, kurios mums labai svarbios, bet ir meditacijos bei kitos, teiks daug naudos, leis visiems tobulėti“.

Naująjį MRU LAB korpusą pastačiusios Hidrostatybos valdybos pirmininkas Jonas Dumašius linkėjo jaukiai įsikurti naujuose namuose ir įteikė simbolinį raktą rektoriui doc. dr. A. Monkevičiui.

Studentų vardu kalbėjęs MRU SA prezidentas Justinas Motiejūnas linkėjo visiems, kad neišblėstų noras kurti ir nepritrūktų ryžto veikti. Jis taip pat citavo rektorių, sakydamas: „siekime, kad mūsų Universitetas būtų toks, kuriuo tikrai galima būtų didžiuotis, ir kas – jei ne mes ir kada – jei ne dabar“.

Iškilmingame MRU LAB atidaryme simbolinę juostelę perkirpo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius.

Pristatydama MRU LAB veiklą mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė dr. Inga Žalėnienė atkreipė dėmesį, kad naujasis darinys sieks tapti mokslininkų, tyrėjų, studentų, socialinių partnerių traukos erdve, kur bus diskutuojama, vykdomi įvairūs tyrimai, skatinamas glaudus valstybinių institucijų, verslo ir mokslo bendradarbiavimas sprendžiant įvairias socialines problemas.

Socialinių inovacijų laboratorijų tinklą MRU LAB sudaro sutelktos tarpdisciplininės mokslininkų, tyrėjų, studentų, alumnų ir socialinių partnerių grupės, kurios atlieka socialinių inovacijų mokslinius tyrimus, adaptuoja juos valstybės institucijų, verslo poreikiams, vysto Universiteto mokslo programas.

Naujojo keturių aukštų MRU LAB pastato bendras plotas – daugiau kaip 3 000 kvadratinių metrų. Pirmame aukšte įrengtos viešos erdvės studentams, akademinei bendruomenei, socialiniams partneriams su atviromis grupiniam darbui ir idėjų generavimui pritaikytomis erdvėmis, mobiliomis darbo vietomis, dviem (80 ir 30 vietų) auditorijomis susitikimams, pristatymams, konferencijoms.

Tapk laboratorijos nariu! Dabar!

MRU LAB – tai projektas „Mykolo Romerio universiteto tarptautinio studijų, mokslo ir akademinio mobilumo centro kūrimas“ (kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-013), finansuojamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumo ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.