Renginiai ir įvykiai

2013-06-17 10:45:00

„Interesų raiška viešojo valdymo institucijose: švietimo ir sveikatos sektorių darbo grupių veiklos palyginamoji analizė"

dsc0488 Birželio 20 d. 16 val. (I-222 aud.) vyko projekto* „Interesų raiška viešojo valdymo institucijose: švietimo ir sveikatos sektorių darbo grupių veiklos palyginamoji analizė“ pristatymas.

Projekto* idėją pristatė, tema "ŠMM ir SAM darbo grupės: ekspertinės nuomonės ar interesų derinimo vieta?"kalbėjo prof. dr. Birutė Mikulskienė, MRU.

Tema "Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos rengimas: socialinių partnerių interesų derinimo patirtis" kalbėjo dr. Jolanta Navickatė, ŠMM.

Apie dalyvių lūkesčius darbo grupėse - kokybinį tyrimą pristatė prof. dr. Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė, MRU... Ministerijose ar savivaldybėse taikoma oficiali praktika diskutuoti su interesų grupėmis yra  darbo grupės, kurios buriamos problemai analizuoti ar sprendimui parengti. Jose dalyvauja ir  ministerijų darbuotojai, ir išoriniai ekspertai ...

.. kiek darbo grupių praktika yra tinkama visuomenės balsui valstybės valdyme išreikšti,  dalyvauti viešojo valdymo procese ...?

...kas dalyvauja darbo grupėse? ...kaip išsirenkami tie, kuri dalyvauja jose? ...kokie vaidmenys yra skiriami išoriniams darbo grupių nariams?


* Projektas: Viešosios politikos dalyvių interesų raiškos formos: socialinių tinklų analizė  (Sutarties Nr. MIP-109/2011. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba. Trukmė - 2 metai  (2011 m. spalio 3 d. - 2013 m. birželio 30 d.)). Vadovas - prof. dr. Birutė Mikulskienė, vykdytojai:  prof. habil. dr. Danguolė Jankauskienė, prof. dr. Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė, Vaida Augaitė.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko