Naujausioji knyga

2009-09-07

Intelektinės nuosavybės apsauga tarptautinėje prekyboje. Vadovėlis

laurinaviciusintelektines Alfonsas Laurinavičius
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-133-9
Išl. metai 2009

Knygoje nagrinėjamos pasaulinės, regioninės ir nacionalinės tarptautinės prekybos politikos įgyvendinimas saugant intelektinės nuosavybės teises. Vadovėlis skirtas tarptautinės prekybos, muitinės vadybos ir administravimo programų studentams bei praktikams, įgyvendinantiems tarptautinės prekybos politiką.