Naujausioji knyga

2007-08-31

Intelektinė ekonomika

intelektine

Intelektinė ekonomika
Mokslo darbų žurnalas

Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822-8011
Išl. metai 2007

Pradedame leisti naują mokslinį žurnalą tikėdamiesi sutelkti Lietuvos ir bendradarbiaujančių užsienio mokslininkų pajėgas prie metodologinių žinių ekonomikos sudedamųjų – intelektinių išteklių bei intelektinio kapitalo – problemų. Tai – intelektiniai ekonominės plėtros bei finansų vadybos aspektai, informacinių technologijų ūkio vystymo priemonių ekonominio poveikio bei elektroninio verslo, ūkio strateginės plėtros kriterijų vertinimo bei lyginamosios analizės pereinamosiose ekonomikose ir kiti panašūs klausimai. Kai kurie iš jų, pirmiausia naujų intelektinės nuosavybės formų reglamentavimas bei vertinimas, reikalautų ir šių nuosavybės objektų (pvz., finansų vadybos ar rinkodaros sprendimų patirtis) teisinių pagrindų plėtotės, nes neatlikus griežtesnio jų teisinio identifikavimo negalima nustatyti detalesnių specifikacijų bei vertinti ekonominiame kontekste. Globalizacija atveria naujas galimybes ir naujų metaekonominių sprendimų reikmes šiuolaikinei ekonominei analizei pagrįsti. Tas faktas, kad vis didesnę, o išvystytose ekonomikose jau ir didžiausią, turto bei bendrojo produkto dalį sukuria intelektiniai ištekliai, reikalauja visai naujų metodologinių pagrindų siekiant kuo tiksliau įvertinti jų sukuriamą naudą, paslaugas bei kitus rezultatus. Šiuo metu oficialios statistikos įvertinta tik nedidelė šių išteklių poveikio dalis. Tiksliau nustatytas intelektinio kapitalo ekonominis poveikis leistų nukreipti šalies plėtros išteklius perspektyviausiomis bei veiksmingiausiomis kryptimis bei didinti jų konkurencingumą. Šie klausimai ir turėtų būti gvildenami žurnalo publikacijose. Pirmajame numeryje pabrėžiami pereinamosios ekonomikos bei jos integracijos metodologiniai, regioniniai ir intelektiniai kapitalo vertinimo aspektai. Kitame žurnalo numeryje bus nagrinėjami Lietuvos logistikos integracijos į ES ekonominę erdvę metodologiniai aspektai.
Antanas Buračas

Išsamesnės informacijos ieškokite Leidybos centro tinklalapyje.