Skelbiame

2019-08-21

In Memoriam Juozas Jurčiukonis (1950–2019)

presentation2 Mūsų universiteto bendruomenėje – skaudi netektis. Užgeso ilgamečio kolegos, Viešojo saugumo akademijos kriminalinės technikos ir techninių priemonių specialisto Juozo Jurčiukonio širdis.

Netekome puikaus bičiulio, atsakingo ir aktyvaus Universiteto bendruomenės nario, visų mūsų mylimo ir gerbiamo draugo.

Sunkią liūdesio valandą visos Mykolo Romerio universiteto bendruomenės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą Juozo artimiesiems.