Skelbiame

2017-03-17

In Memoriam Inga Černiauskaitė

me MRU universiteto bendruomenėje – skaudi netektis. Kovo 16 d. į paskutinę kelionę išlydėjome Universiteto bibliotekos darbuotoją Ingą Černiauskaitę.
Inga  dirbo Universiteto bibliotekoje nuo 2003 m. – administravo bibliotekos I rūmų skyriaus fondą, kartu su kolegėmis kūrė patogias ir komfortiškas erdves skaitytojams, teikė įvairiapusę informacinę pagalbą bibliotekos naudotojams.
Ji ne tik populiarino bibliotekos vykdomas paslaugas Politikos ir vadybos fakulteto katedroms, bet  teikė joms siūlymus dėl duomenų bazių užsakymo, rengė dokumentaciją doktorantūros studijoms, dalyvavo šio fakulteto Studijų komiteto darbo grupėse.
2010 m. ji pradėjo dirbti Politikos ir vadybos fakulteto temine bibliotekininke – buvo šio fakulteto bibliotekos naudotojų konsultantė ir informacinių paslaugų teikėja. Inga buvo  iniciatyvi ir atsakinga darbuotoja, draugiška ir nuoširdi kolegė.  

Universitetas reiškia nuoširdžią užuojautą Ingos artimiesiems.