Skelbiame

2017-06-13

In Memoriam Aldona Andrašiūtė

00aldona Mūsų Universiteto bendruomenėje - skaudi netektis. Po sunkios ligos į amžinybę išėjo mūsų draugė ir kolegė, ilgametė bibliotekos darbuotoja Aldona Andrašiūtė.
Aldona buvo profesionali bibliotekininkė, kataloguotoja – formavo elektroninį Mykolo Romerio universiteto išteklių katalogą.
2015 m. buvo išrinkta Lietuvos bibliotekininkų draugijos MRU bibliotekos skyriaus pirmininke. Dirbo atsakingai ir nuoširdžiai.
Visos Mykolo Romerio universiteto bendruomenės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą Aldonos artimiesiems.