Skelbiame

2009-03-12

Geriausio jaunųjų teisininkų straipsnio autorių teisių ir gretutinių teisių tema konkursas

ico Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Mykolo Romerio universitetu,Vilniaus universitetu, ir Lietuvos gretutinių teisių asociacija (AGATA) skelbia geriausio jaunųjų teisininkų straipsnio autorių teisių ir gretutinių teisių tema
konkursą.

Dalyvauti konkurse kviečiami jaunieji teisininkai – visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, besidomintys autorių teisių ir gretutinių teisių problematika konkursui pateikti straipsniai bus pristatomi Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienai paminėti skirtoje Jaunųjų teisininkų konferencijoje, geriausių straipsnių autoriai bus apdovanoti Kultūros ministerijos piniginėmis premijomis!

Šiais metais kviečiame studentus rašyti straipsnius viena iš pasirinktų temų:

„Vidaus rinka ir kolektyvinio administravimo asociacijų veikla“
„Atlikėjų teisių apsaugos problemos ir aktualijos“
„Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos politikos formavimo perspektyvos“

Kviečiame dalyvauti!

Straipsnius (apimtis – iki 10 spausdintų puslapių) prašome iki balandžio 24 d. siųsti Kultūros ministerijos Autorių teisių skyriui el. paštu m.gudaite@lrkm.lt

Konkurse dalyvauti norintys studentai Kultūros ministerijos Autorių teisių skyriui taip pat turi pateikti asmens tapatybę bei studento statusą patvirtinančius dokumentus.