Renginiai ir įvykiai

2012-11-15 16:00:00

Garbės daktaro vardas suteiktas Vroclavo universiteto rektoriui prof. habil. dr. M. Bojarskiui

bojarski

Lapkričio 15 d. Mykolo Romerio universiteto senatas Garbės daktaro vardą nutarė suteikti Vroclavo universiteto (Lenkija) rektoriui prof. habil. dr. Marekui Bojarskiui.

Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas prof. habil. dr. M. Bojarskiui suteiktas už ypatingus nuopelnus plėtojant universitetų bendradarbiavimą, puoselėjant tarptautinę mokslo ir studijų erdvę bei gerus Lietuvos ir Lenkijos kaimynystės santykius.

Vroclavo universiteto prof. habil. dr. Marekas Bojarskis 1969 metais baigė Vroclavo universitetą (Teisės ir administravimo fakultetą). 1976 m. įgijo daktaro laipsnį, 1985 m. jam buvo suteiktas docento vardas, 1992 m. jis tapo profesoriumi.

M. Bojarskio pagrindinė mokslinių tyrimų sritis yra materialinė baudžiamoji teisė. Jis yra daugiau nei 180 publikacijų autorius, tarp jų monografijų bei vadovėlių. Nuo 1977 profesorius yra Tarptautinės Baudžiamosios teisės asociacijos narys. Profesorius vadovavo 8 daktaro disertacijoms. Jis dirbo Vroclavo universiteto mokslo darbų redaktorių tarybos pirmininko pavaduotoju (1996-1998), yra Teisės, administravimo ir ekonomikos fakulteto mokslo darbų redakcijos pirmininkas.

M. Bojarskis yra aktyvus ir akademinėje veikloje.. Be to, kad dėsto Vroclavo universitete, prof. habil. dr. M. Bojarskis yra Jungtinių Amerikos Valstijų universitetų (Bostone, Detroite, Mičigane, Vašingtone); taip pat Europos universitetų (Salfordo, Didžiojoje Britanijoje, Leideno, Danijoje, Liuveno, Belgijoje) vizituojantis profesorius.

Prof. habil. dr. M.Bojarskiui yra suteiktas San Martin de Porres universiteto (2005), Tomsko valstybinio pedagoginio universiteto (2010), Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto (2011) garbės daktaro vardas.

Sėkmingai darydamas mokslinę ir akademinę karjerą, prof. habil. dr. M.Bojarskis virš 20 metų dirba ir Universiteto administracijoje. Pradėjęs dirbti Vroclavo universiteto Teisės, administravimo ir ekonomikos fakulteto prodekanu (1990-1993), vėliau užėmė universiteto prorektoriaus pareigas (1993-1995, 1999-2002); 6 metus buvo Teisės, administravimo ir ekonomikos fakulteto dekanu (2002-2008). 2008 metais prof. habil. dr. M.Bojarskis buvo išrinktas Vroclavo universiteto rektoriumi; dar keturiems metams buvo perrinktas 2012 metais.

Prof. habil. dr. M.Bojarskis aktyviai bendradarbiauja su valstybės ir visuomeninėmis institucijomis. Jis buvo Aukštojo mokslo centrinės tarybos Drausmės komisijos pirmininkas, Lenkijos ministro pirmininko Apdovanojimų komisijos narys, Teisingumo ministerijos kodifikavimo komisijos narys. Šiuo metu profesorius yra Įstatymų leidybos Tarybos narys, Ministro pirmininko patariamosios valdybos narys ir Centrinio antikorupcinio biuro patariamosios valdybos narys. Prof. habil. dr. M.Bojarskis yra Vroclavo prezidento už nuopelnus integruojant Vroclavo akademinę bendruomenę (2012).

Vroclavo universitetą ir Mykolo Romerio universitetą jau dešimt metų sieja turiningi ir nuoširdūs santykiai, kurių sėkmę lemia ir prof. habil. dr. M.Bojarskio požiūris į tarpuniversitetinį bendradarbiavimą. Pats profesorius yra skaitęs pranešimą MRU konferencijoje, yra Mykolo Romerio universiteto mokslo darbų ,,Socialinių mokslų studijos“ redaktorių kolegijos narys. Tarp Mykolo Romerio universiteto ir Vroclavo universiteto nuolatos vyksta studentų bei dėstytojų akademiniai mainai. Vroclavo universitetas yra ,,Jurisprudencijos“ partneris, taip pat partneris rengiant jungtines studijų programas (tarp jų ir doktorantūros). Tarp universitetų aktyviai vyksta bendradarbiavimas plečiant bibliotekų fondus.