Renginiai ir įvykiai

2012-12-13 16:00:00

Garbės daktaro regalijos įteiktos Vroclavo universiteto rektoriui

dsc0172 Gruodžio 13 d. iškilmingame Mykolo Romerio universiteto Senato posėdyje Vroclovo universiteto rektoriui Prof. habil. dr. Marek Bojarski buvo įteiktos Garbės daktaro regalijos.

Garbės daktaro vardas prof. habil. dr. M. Bojarskiui suteiktas už ypatingus nuopelnus plėtojant universitetų bendradarbiavimą, puoselėjant tarptautinę mokslo ir studijų erdvę bei gerus Lietuvos ir Lenkijos kaimynystės santykius.

Garbės daktaro vardo regalijų įteikimo ceremonijoje Universitete dalyvavo Lenkijos respublikos ambasadorius Janusz Skolimowski, Universiteto garbės svečiai, Seimo nariai, socialinių partnerių atstovai.

Garbės daktaro regalijas - diplomą ir medalį M. Bojarskiui įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis.

Iškilmingoje ceremonijoje prof. habil. dr. M.Bojarski dėkojo už gražų pagerbimą, šiltą ir draugišką priėmimą. Jis taip pat linkėjo tokio pat sėkmingo abiejų universitetų bendradarbiavimo ateityje, pastebėdamas, kad kitas susitikimas galėtų vykti Vroclavo universitete, tarkime, aptariant dvigubo diplomo klausimus.

Savo ruožtu prof. habil. dr. M.Bojarski įteikė garbingiausią Vroclavo universiteto apdovanojimą - medalį rektoriui prof. dr. Alvydui Pumpučiui.

Po ceremonijos Senato pirmininkas prof. dr. Vytaustas Pakalniškis visus svečius pakvietė į biblioteką, kur buvo pristatomos Garbės daktaro dovanotos knygos.

Garbės daktaro regalijų teikimas Vroclavo universiteto rektoriui – buvo vienas svarbiausių įvykių minint abiejų universitetu bendradarbiavimo dešimtmetį.

MRU garbės daktaras prof. habil. dr. M. Bojarski 2008 m. buvo išrinktas Vroclavo universiteto rektoriumi, o 2012 m. perrinktas antrai kadencijai. 1969 m. jis baigė Vroclavo universiteto Teisės fakultetą, 1976 m. apgynė socialinių mokslų daktaro laipsnį, o 1985 m. – habilituoto mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1992 m. eina profesoriaus pareigas.

Specializuodamasis baudžiamosios teisės srityje, prof. habil. dr. Marek Bojarski yra paskelbęs daugiau kaip 180 mokslo publikacijų, tarp kurių monografijas, tokias kaip „Leistinoji ekonominė rizika Lenkijos baudžiamojoje teisėje”, „Lenkijos baudžiamosios teisės pagrindai“, „Ekonominiai nusikaltimai ir teisės pažeidimai“, „Teisės enciklopedija“, „Materialinės ir procedūrinės nusikalstamų veikų teisės pagrindai“ ir kt. Kaip vizituojantis profesorius jis yra dėstęs Bostono, Des Moines, Detroito, Vašingtono, Salfordo (JAV), Leideno ir Liuveno (Belgija), Varviko (JK) universitetuose. Prof. habil. dr. M. Bojarski taip pat aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: yra Lenkijos Ministro pirmininko Teisės tarybos ir Centrinio kovos su korupcija biuro patarėjų tarybos narys, Aukštojo mokslo tarybos Dalykinės komisijos pirmininkas, Teisingumo ministerijos kodifikavimo komisijos narys, Tarptautinės baudžiamosios teisės asociacijos narys.


Tai, kad Vroclavo ir Mykolo Romerio universitetus jau dešimt metų sieja puikūs santykiai, didele dalimi lemia ir prof. habil. dr. M.Bojarskio požiūris į tarpuniversitetinį bendradarbiavimą. Pats profesorius yra skaitęs pranešimą MRU konferencijoje, yra Mykolo Romerio universiteto mokslo darbų ,,Socialinių mokslų studijos“ redaktorių kolegijos narys.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko