Renginiai ir įvykiai

2011-10-19 07:00:00

Fotografijų paroda „Laisvės ir Kalbos Tauta“

dsc3271 Spalio 19 d. Rotondinėje salėje (I korpuso I aukšto erdvėse) atidaryta Juozo Valiušaičio fotografinio apmąstymo paroda „Laisvės ir Kalbos Tauta“. Paroda rengiama Knynešystės bei Kalbos ir Tautos tapatumo tema.

Kviečiame apžiūrėti!


Apie autorių:

JUOZAS VALIUŠAITIS, g. 1964 m. Kaune.
Fotografas - iš įkvėpimo. 1982-1984 m.m. Vilniaus Pedagoginiame Institute studijavo fiziką ir astronomiją, bet nepagavęs laiko dvasios - ieškodamas poezijos ir filosofijos, paslydo į kūrybinę Fotografiją. Dirba Detalės - kaip visumos ženklo - įprasminimo kryptimi. Mėgsta religinius apmąstymus, poetines, istorines užuominas. Ypač vertina skoningą dokumentinę fotografiją. 2004-ųjų Oranžinės revoliucijos metu – pusę metų gyveno Ukrainoje. Nuolat gyvena ir kuria Vilniuje. Nuo 1991 m. yra surengęs 109 fotografijos parodas.
Kai kurios jų: „Praeities prasivėrimas“ (1991), „Puslapis ir Šulinys“ (1994), „Augmuo ir Dangus“ (1996), „Lituanicos pakylėjimas“ (1996), „Palyginimų karalystė“ (1996), „Laisvės kaina“ (1998), „Mokytojau, kur gyveni?“ (1997), “Išdriskusis Lietuvos istorijos puslapis” (“Revaisty Liettuan historian lehti”, Suomijoje, 2002), „Gyvenimas Apvaizdos Vyzdy“, „Šventoji keliauninkė“ (2002), „Kijevo auksas, rūdys ir liepsnojantis ruduo“ (2004), “Naujas Laisvės ženklas” (“Novyj Znak Svobody”) Ukrajinoje ir Čekijoje - Grand Prix, 2005), “Paminklai Lietuvos knygnešiams ir daraktoriams” (2007), “Teresėlė tarpu mūsų”, Sieloms druska”, “Vydėtojas Vilhelmas Storosta-Vydūnas”, “Esu mažytė siela”, “Ligonių paguoda”, “Skambantis antpetis”, “Ištroškusi pagydyti”(2008), “Nugrimzdusis Vilnius” (Wetzlar’e Austrijoje, 2009), “Po Paberžės Angelo sparnu” (2010).
Paskutiniu metu kuria fotografinius filmus. Per praėjusius 3,5 metų yra parengęs 27 fotofilmus Vilniaus bažnyčių (13), Šv. Teresės viešnagės Lietuvoje 2007 (2), Šeimos istorijos (3) temomis, muzikinius filmus – Kuršių kurėnai” (pagal kuršių dainas, 2009), “Miesto elegijos” (pagal ankstyvuosius Čiurlionio preliudus, 2010) bei “Žemės vynas” pagal A.Vivaldžio “Laudamus Te” bei “Šventyklų miestas II” (pagal Arvo Part “Spiegel im Spiegel”, 2010), dalyvauja tarptautiniuose Lietuvos, Ukrajinos ir Baltų Rusijos sumanymuose atkurti LDK laikų istorinį paveldą, yra kunigaikščio Algirdo pergalės prieš Aukso Ordą 650 metinių minėjimo komiteto narys..