Naujausioji knyga

2013-10-08 13:31:00

FINANSŲ RINKŲ ĮŽVALGOS. I DALIS: mokslo studija

mrufinansu-rinku-izvalgosd

Finansų sektorius yra svarbi šalies ekonomikos dalis. Finansų sektoriaus pagrindinė pareiga – surinkti ir tinkamai panaudoti finansinius išteklius, investuoti į kitus ūkio sektorius, taip pat skatinti ekonomikos augimą. Daugumoje šalių, kuriose labiau išsivysčiusi finansų rinka, ekonomikos plėtros rezultatai ženklesni. Spartėjantys globalizacijos ir internacionalizacijos procesai finansų rinkose atveria ne vien galimybes, bet ir kelia iššūkius. Šie procesai ne tik užtikrina šalių ekonomikos plėtrą, bet ir dažnai būna finansinių krizių priežastis. Finansų rinkų teoriniai ir empiriniai tyrimai yra aktualūs ekonomikos plėtrai, ne tik šalies ar ES, bet ir pasaulio mastu.

Mokslo studija „Finansų rinkų įžvalgos. I dalis" skirta finansų rinkų ir investicinių procesų jose atskirų koncepcijų atskleidimui. Mokslo studijoje pateikiama finansinio tarpininkavimo teorija, analizuojama investuotojų elgsena finansų rinkose ir investavimo procesų ypatumai, pagrindžiama finansų rinkų sistemos palankumo verslui vertinimo metodologija, analizuojama klientų aptarnavimo kokybė bankinių paslaugų sektoriuje bei alternatyvios elektroninių atsiskaitymų sistemos, aiškinama globalizacijos, internacionalizacijos ir integracijos raiška finansų rinkose, nagrinėjami atskirų finansinių priemonių rinkų pokyčiai, finansinių krizių priežastys.

Mokslo studija „Finansų rinkų įžvalgos“ skirta mokslininkams, tiriantiems finansų rinkų ir jose vykstančių procesų pokyčius, ekonomikos ir finansų doktorantūros ir magistrantūros studentams, finansinių institucijų darbuotojams bei investuotojams praktikams.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/