Naujausioji knyga

2013-10-28 10:07:00

FILOSOFINĖS SOCIALINIO MODELIAVIMO PROBLEMOS: TEORIJA, PRAKTIKA, SIEKIAI, VERTYBĖS: monografija

mrufilosofinessocialiniomodeliavimoproblemos

Monografija skirta filosofinei socialinio modeliavimo analizei. Šiuo metu beveik nėra tokios žmogaus veiklos srities, kuriai tirti nebūtų pasitelkiama matematinių modelių, skaičiavimo technikos ir technologijų. Jos itin sparčiai skverbiasi ir į socialinių procesų valdymą. Tačiau socialinio modeliavimo praktikoje susiduriama su rimtomis filosofinėmis (ontologinėmis ir epistemiologinėmis) problemomis, ir pirmiausiai – su redukcionizmo problema - ar teisėta socialinius procesus modeliuoti pasitelkiant gamtinius procesus aprašančias lygtis?

Ši problema analizuojama visiškai naujos transdisciplininį pobūdį turinčios socialinės sinergetikos kontekste. Pateikiami konkretūs socialinio modeliavimo pavyzdžiai („matematinė istorija“, silpnavališkumo, sąžinės problemos ir t. t.). Daug dėmesio skiriama emergentinės evoliucijos ir su ja susijusio determinizmo problemoms. Aptariamos moralinės ir socialinės atsakomybės už modelių padiktuotus sprendimus SCBIN (socio-cognito-bio-info-nano) technologijų akivaizdoje problemos.

Tikimasi, kad ši knyga sudomins socialinio modeliavimo srityje dirbančius specialistus, taip pat filosofus, kurie gilinasi į mokslo filosofijos problemas. Ji gali būti naudinga minėtose srityse studijuojantiems doktorantams, universitetų dėstytojams.

Skaityti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/
Pirkti knygą galite adresu http://www.e-shop.mruni.eu/