Naujausioji knyga

2012-04-09

FILOSOFIJOS ISTORIJOS APYBRAIŽOS: teorinis sintetinis mokslo darbas.

fiaeb

Teorinis sintetinis mokslo darbas, skirtas filosofijos istorijai. Pateikiami profesoriaus B. Kuzmicko mokslo leidiniuose skelbti ir dar neskelbti straipsniai, išdėstyti filosofijos istorinės raidos seka. Aptariamas filosofijos istorijos objektas, nušviečiama vėlyvosios antikos ir ankstyvosios krikščionybės, viduramžių žydų filosofija. I. Kanto, G. Hegelio, A. Schopenhauerio teorijoms skirtais straipsniais pristatoma XVIII–XIX amžių vokiečių filosofija. Straipsniuose apie A. Comte, S. Kierkegaardo, B. Russellʼo, G. Marcelio, E. Husserlio, M. Schelerio koncepcijas, analizuojama pozityvizmo, analitinės filosofijos, fenomenologijos, egzistencializmo filosofijos problematika, su pastaraja siejamas ir J. Girniaus teistinis egzistencializmas. Dvejuose straipsniuose aptariamos postmodernybės filosofinės idėjos, pabaigoje apžvelgiama lietuviškoji filosofinė antikotyra. Darbas skiriamas filosofijos studijų studentams, filosofijos istorikams, visiems, kam įdomi filosofijos istorija.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/filosofijos-istorijos-apybraios