Renginiai ir įvykiai

2012-05-24 06:00:00

Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkurso rezultatai

dsc0073 Informuojame, kad pasibaigė Lietuvos edukologijos universiteto su Mykolo Romerio universitetu filologijos mokslo krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkursas.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai, Mokslo programų komitetai bei mokslininkų grupės galėjo siūlyti tematikas šioje mokslinių tyrimų kryptyje: Lyginamosios diachroninės ir sinchroninės filologijos studijos.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkų pateiktos ir konkursą laimėjusios disertacijų tematikos ir doktorantų moksliniai vadovai:

– Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai globalioje erdvėje (prof. dr. Vida Rudaitienė);
– Lyginamosios administracinės kalbos leksinių ir gramatinių struktūrų studijos (prof. dr. Gintautas Akelaitis);
– Intermedialūs literatūros tyrimai (doc. dr. Rūta Brūzgienė);
– Retorikos žanrų tyrimai Lietuvoje (doc. dr. Rūta Brūzgienė, doc. dr. Ilona Čiužauskaitė);
– Kalbos, literatūros ir kultūros sąveika europinėje erdvėje (prof. dr. Vida Rudaitienė).

Visos konkurse laimėjusios tematikos pasiekiamos adresu:
http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/svarbi_info/Filologijos_kr_tematikos_2012.pdf