Renginiai ir įvykiai

2013-03-15 08:49:00

"Europos vartotojų diena: vartotojas ir elektroninė erdvė" - tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija MRU

dsc9320 Kovo 15 d. Mykolo Romerio universitete buvo rengiama tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Europos vartotojų diena: vartotojas ir elektroninė erdvė". Konferenciją rengė MRU Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas kartu su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba bei VšĮ "Europos vartotojų centru".

Konferencijoje įžanginį žodį sakė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas, sveikino Lietuvos Respublikos teisingumo viceministras Giedrius Mozūraitis, Teisės fakulteto prodekanė Doc. dr. Snieguolė Matulienė.

Pranešimus skaitė ir diskusijose dalyvavo Mykolo Romerio universiteto mokslininkai, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, VšĮ „Europos vartotojų centras“ atstovai, svečiai iš Latvijos, Estijos, Airijos.

KONFERENCIJOS PROGRAMA


Dalyvių registracija

Registration

Įžanginis žodis

Feliksas Petrauskas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

Introduction

Feliksas Petrauskas, General Director of the State Consumer Rights Protection Authority

Feliksas Petrauskas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

Feliksas Petrauskas, General Director of the State Consumer Rights Protection Authority

Sveikinimo žodis

Giedrius Mozūraitis, Lietuvos Respublikos teisingumo viceministras

Doc. dr. Snieguolė Matulienė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto prodekanė

Welcoming words

Giedrius Mozūraitis, Vice Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Doc. dr. Snieguolė Matulienė, Vice-Dean of the Law Faculty, MRU

Alternatyvaus ginčų sprendimo principai

Prof. dr. Saulius Katuoka, MRU Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius

Principles of the alternative dispute resolution

Prof. Dr. Saulius Katuoka, Director of International Law and European Union Law Institute, MRU

Teisiniai iššūkiai vartotojams elektroninėje erdvėje, įgyvendinant Elektroninės komercijos direktyvą 2000/31/EB

Rytis Kalinauskas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius

Legal challenges for consumers in the electronic space, implementing E-Commerce Directive 2000/31/EC

Rytis Kalinauskas, Director of Information Society Development Committee under the Ministry of Transport and Communications

Problemos su kuriomis susiduria Latvijos vartotojai apsipirkdami internetu

Laura Grava, Europos vartotojų centro Latvijoje teisininkė patarėja

Main problems faced by Latvian consumers making cross-border shopping online

Laura Grava, Legal Adviser of ECC Latvia

Tarptautinė el. prekyba: pagrindinės išvados, darytinos iš vartotojų skundų analizės

Kristina Vaksmaa, Europos vartotojų centro Estijoje direktorė

Cross-border E-purchases: main findings from consumer complaints

Kristina Vaksmaa, Director of ECC Estonia

Kavos pertrauka

Coffee break

Prof. dr. Saulius Katuoka, Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius

Prof. dr. Saulius Katuoka, Director of International Law and European Union Law Institute, MRU

Dažniausiai pasitaikančios apgaulės Belgijoje: problemos su kuriomis susiduria Belgijos vartotojai

Xavier Hopchet, Europos vartotojų centro Belgijoje teisininkas patarėjas

Most common frauds in Belgium: problems that are faced by the Belgium consumers

Xavier Hopchet, Legal Adviser at ECC Belgium

Elektroninis ginčų sprendimas

Feliksas Petrauskas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

Online dispute resolution

Feliksas Petrauskas, General Director of the State Consumer Rights Protection Authority

Projekto „Europos internetinė prekyba: 2010-2011 vartotojų skundai“ pristatymas

Jaunė Dalinkevičiūtė, VšĮ „Europos vartotojų centras“ teisininkė patarėja

Presentation of the project: “The European Online Market Place. Consumer Complaints 2010-2011”

Jaunė Dalinkevičiūtė, Legal Adviser at ECC Lithuania

Problemos su kuriomis susiduria Airijos vartotojai apsipirkdami internetu

Caroline Curneer, Europos vartotojų centro Airijoje teisininkė patarėja

Main problems faced by Irish consumers making cross-border shopping online

Caroline Curneer, Legal Adviser at ECC Ireland

Klausimai, diskusijos

Questions and discussions

* Pastaba. Konferencijos metu bus užtikrintas sinchroninis vertimas anglų ir lietuvių kalbomis.

* Notice. Simultaneous translation to English and Lithuania will be provided during the conference.

Konferencijos organizacinis komitetas:

Members of the Organizational Committee:

- Prof. dr. Saulius KATUOKA, MRU Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius // Director of International Law and European Union Law Institute, MRU.

- Feliksas PETRAUSKAS, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius // General Director of the State Consumer Rights Protection Authority.

- Miglė AKULEVIČIENĖ, VšĮ „Europos vartotojų centras“ ES teisės specialistė, laikinai einanti Direktoriaus funkcijas // EU Law specialist at ECC Lithuania, acting Director of ECC Lithuania.

- Aida GASIŪNAITĖ, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tarptautinių ir ES reikalų koordinavimo skyriaus l.e.p. vedėja // Head of the International and EU Affairs Division of the State Consumer Rights Protection Authority.

- Eglė KYBARTIENĖ, MRU Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė // Lecturer of International Law and European Union Law Institute, MRU
Nuotraukos: Simonos Sargelytės