Renginiai ir įvykiai

2012-11-09 10:00:00

Europos universitetų asociacijos (EUA) institucinio vertinimo programos ekspertų vizitas

dsc0012 Lapkričio 15-16 dienomis Universitete lankėsi Europos Universitetų Asociacijos (EUA) Institucinio vertinimo programos (IEP) ekspertai.  EUA institucinio vertinimo tikslas – įvertinti universitetų strateginio valdymo procesus ir vidinę kokybės kultūrą. Institucinis universiteto vertinimas bus atliekamas trimis etapais, šis vizitas yra pirmasis vertinimo etapas.

Ekspertų grupę sudaro tarptautinio lygio ekspertai ir mokslininkai: Julian Hiller (Vokietija), Ferdinand Devinsky (Slovakija), Hannele Niemi (Suomija), Philippe Rousseau (Prancūzija), Robin Smith (Jungtinė Karalystė).

Spalio mėnesį buvo baigtas savianalizės procesas, kurio rezultatas – savianalizės ataskaita, kuri pateikta institucinio vertinimo programos ekspertams. Taip pat ataskaita buvo pristatyta universiteto bendruomenei. Kiekvienas bendruomenės narys turėjo galimybę pateikti pastabas dėl ataskaitoje pateiktų sprendimų priėmimo procesų, struktūros ir strateginio valdymo, kokybės vadybos procesų aprašymų ir įvertinimų.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko