Naujausioji knyga

2011-06-30

Europos Sąjungos socialinė politika. Vadovėlis

esspeb22

Vadovėlyje nuosekliai atskleisti Europos Sąjungos socialinės integracijos siekiai, principai, prielaidos ir procesai istoriniu požiūriu bei šiuolaikinės ES socialinės ekonominės ir politinės raidos sąlygomis, pateikta socialinės dimensijos samprata ir jos raida ES, analizuojami pagrindiniai ES socialinę politiką reglamentuojantys dokumentai, išskirtos pagrindinės socialinės politikos kryptys, plėtojamos ES ir atskirose valstybėse narėse. Daug dėmesio skiriama pagrindiniams ES socialinės politikos principams c socialinio teisingumo, saugumo ir solidarumo, demokratijos ir žmogaus teisių, lygių galimybių – ir jų įgyvendinimui valstybėse narėse. Vadovėlis padės studentams įgytas žinias taikyti identifikuojant ir analizuojant ES iškylančias socialines problemas, ugdytis gebėjimą savarankiškai lyginti ir kritiškai vertinti ES valstybių narių socialinės politikos priemones, suprasti ES ir atskirų valstybių narių socialinės politikos derinimo poreikį bei galimybes.

Vadovėliui būdingas tarpdalykinis požiūris: siejamos istorijos, filosofijos, politikos mokslų, viešojo administravimo, teisės, sociologijos ir kitų mokslų žinios. Jis gali būti naudingas šių sričių studentams, mokslininkams, politikams, praktikams.