Renginiai ir įvykiai

2009-08-18 06:00:00

Europos raidos psichologijos konferencija Mykolo Romerio universitete

cube116

Rugpjūčio 18-23 dienomis Vilniuje vyko 14-oji Europos raidos psichologijos konferencija, kurią organizavo Mykolo Romerio universitetas ir Europos raidos psichologijos draugija (ESDP). Konferencijoje dalyvavo apie 700 psichologijos, edukologijos, psichiatrijos bei kitų sričių mokslininkų ir praktikų iš įvairiausių Europos ir Azijos bei Šiaurės Amerikos šalių. Europos raidos psichologijos asociacija pirmą kartą suteikė garbę šią konferenciją organizuoti Lietuvai. Ši konferencija yra tradicinė kas dvejus metus vykstanti vis kitoje Europos šalyje. Konferencijoje buvo nagrinėjami su vaikų, paauglių ir suaugusiųjų raidos problematika susiję klausimai: ankstyvosios vaiko vystymosi sąlygos, socialinių ekonominių sąlygų bei pokyčių visuomenėje įtaka žmogaus raidai, patyčios ir smurtas šeimoje bei mokykloje, jaunimo nusikalstamumas, savižudybės, vaikų ir suaugusiųjų psichikos sveikata ir jos raida, pasitenkinimą gyvenimu ir asmens psichologinę gerovę įtakojantys veiksniai bei kiti klausimai.

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, Lietuva pagal vaikų, iš kurių tyčiojamasi, skaičių - pirmauja iš 36 tyrime dalyvavusių šalių. Kasdien patiriamos patyčios ne tik gniuždo vaikus, bet ir moko agresyvaus elgesio, kurį vėliau dalis žmonių perkelia į savo šeimą ir aplinką. Siekiant pristabdyti ydingą smurto ratą, reikalingi nacionalinio masto veiksmai - priekabiavimo prevencijos programa, visuomenės švietimas, įvairios iniciatyvos, atkreipiančios dėmesį į šią skaudžią problemą.

Lietuva turi unikalią galimybę sumažinti patyčių mastą, pasinaudodama norvegų patirtimi ir jų sukurta pasaulyje žinoma „Olweus“ patyčių prevencine programa. Norvegai yra sukūrę programą, kuri yra efektyviausia ir žinomiausia pasaulyje. „Olweus“ patyčių prevencinėje programoje numatytos labai konkrečios veiklos, ką galima daryti mokyklos mastu, kad patyčių mažėtų, todėl turime unikalią galimybę šią programą Lietuvoje įdiegti nacionaliniu mastu.

Konferencijos metu kviestinį pranešimą skaitė Dan Olweus, šios patyčių prevencinės programos kūrėjas. Be to, kartu su savo kolegomis jis prieš konferenciją pravedė seminarą, kuriame mokė dirbti su „Olweus patyčių prevencine programa“. Ši konferencija svarbi tuo, kad joje yra pristatomi ir nagrinėjami naujausi vaikų ir paauglių gerovės ir patiriamų sunkumų tyrimai, kurių rezultatai realiai yra taikomi praktikoje, sprendžiant ir Lietuvai itin aktualias problemas, kaip patyčios ir smurtas mokyklose, jaunimo nusikalstamumas, savižudybės, depresija ir t. t. Daug dėmesio skiriama ir socialinių, ekonominių bei politinių pokyčių visuomenėje įtakos vaiko ir paauglio gerovei bei tolimesnei raidai nagrinėjimui.

Konferencijos atidarymas vyko rugpjūčio 18 d.

Norėdami daugiau apie tai sužinoti, aplankykite konferencijos interneto svetainę.Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko