Renginiai ir įvykiai

2011-07-04 10:00:00

Europos agentūra AHPGS aukštai įvertino MRU studijų programas

ahp

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūra AHPGS aukštai įvertino dešimt Mykolo Romerio universitete vykdomų pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų. Daugiausiai programų – šešias šiam nepriklausomam tarptautiniam vertinimui buvo pateikęs Teisės fakultetas, po dvi programas - Socialinės politikos ir Viešojo saugumo fakultetai. Visos studijų programos AHPGS agentūros įvertintos teigiamai, pasiūlyta jas akredituoti maksimaliam laikotarpiui – šešeriems metams.

Teigiamai įvertintos programos pateiktos nacionaliniam Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC) jas akredituoti.

Išorinio tarptautinio vertinimo tikslas - padėti aukštosioms mokykloms nuolat tobulinti vykdomas studijų programas bei informuoti visuomenę apie studijų kokybę

Programas vertino agentūra AHPGS (Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich Gesundheit und Soziales, http://www.ahpgs.de) – tai Vokietijos Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūra.

Agentūros parinkti ekspertai išanalizavo Mykolo Romerio universitete vykdomų programų savianalizes, lankėsi Universitete, bendravo su administracijos atstovais, programos dėstytojais, studentais ir socialiniais partneriais.

Ekspertai teigiamai įvertino programų inovatyvių studijų metodų įvairovę; egzaminų sistemą, orientuotą į studento kompetencijų vertinimą, suteikiančią galimybę visapusiškai siekti studijų tikslų ir studijų kokybės; aukštą dėstytojų kvalifikaciją, aktyvų studentų ir dėstytojų dalyvavimą tarptautinių mainų programose ir projektuose; gerą programų aprūpinimą studijoms reikalingomis metodinėmis, informacinėmis priemonėmis; turtingą biblioteką; modernią studijų aplinką.

Teigiamai AHPGS agentūros vertintos šios MRU studijų programos:

Teisės fakulteto - Teisės; Teisės ir valdymo (bakalauro) bei Teisės (Civilinės teisės, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos ir Tarptautinės teisės specializacijų); ES teisės; Tarptautinės jūrų teisės bei Teisės ir valdymo (magistro);

Socialinės politikos fakulteto – Teisės ir penitencinės veiklos (bakalauro ir magistro);

Viešojo saugumo fakulteto – Teisės ir policijos veiklos (bakalauro ir magistro).