Renginiai ir įvykiai

2013-02-18 08:33:00

EUA ekspertai: MRU eina teisingu keliu

dsc0035 Vasario 15 d. Europos Universitetų Asociacijos (EUA) Institucinio vertinimo programos (IEP) ekspertų darbo grupės vadovas prof. Ferdinand Devinsky akademinei Mykolo Romerio universiteto bendruomenei (MRU) pristatė preliminarias vertinimo išvadas.

Buvęs Bratislavos Comenius rektorius prof. F. Devinsky sveikino teisingu keliu einantį MRU, nes, pasak ekspertų darbo grupės vadovo, dauguma kalbintų Universiteto studentų sakė jį pasirinkę ir didžiuojasi aukšta studijų kokybe. Prof. F. Devinsky taip pat skatino plėtoti nuotolines studijas ir mokymąsi visą gyvenimą bei stiprinti tarptautinį judumą – Erasmus mainus.

Europos Universitetų Asociacijos Institucinio vertinimo programos ekspertai vasario 13-15 dienomis lankėsi Universitete. Vizito metu ekspertus priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis, jie susitiko su Universiteto tarybos, Vertinimo grupės nariais, MRUSA atstovais, fakultetų dėstytojais.

Ekspertų grupę sudarė tarptautinio lygio ekspertai ir mokslininkai: grupės vadovas prof. Ferdinand Devinsky (Slovakija), prof. Philippe Rousseau (Prancūzija), prof. Hannele Niemi (Suomija),,Julian Hiller (Vokietija), Alicja Bochajczuk (EUA).

Tai jau antrasis ekspertų vizitas, 2012 m. lapkritį vyko pirmasis. Darbo grupės vadovas prof. F. Devinsky sakė abiejų vizitų metu ekspertai bendravo su beveik 200 akademinės Universiteto bendruomenės atstovais, buvo kalbama apie Universiteto strategijos įgyvendinimą įvairiais aspektais, t.y., studijų programų kūrimą ir įgyvendinimą, mokslo programų planavimą, ryšius tarp universiteto struktūrinių padalinių, veiklų finansavimo, projektų įgyvendinimo ir kitais klausimais.

Preliminariose ekspertų išvadose buvo teigiamai įvertinta Universiteto vadyba, pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai, kaip ją toliau gerinti.

Galutinis išvadų variantas bus patalpintas EUA tinklalapyje, jį pasiūlyta išversti į lietuvių kalbą ir pateikti akademinei bendruomenei susipažinti.

EUA Instucinio vertinimo (Savianalizės) programos projektas svarbus Universitetui siekiant kelti vadybos kokybę institucijos lygmeniu: studijose, moksle, personalo valdyme ir kitose veiklose.

2012 m. spalį buvo baigtas savianalizės procesas, kurio rezultatas – savianalizės ataskaita, kuri pateikta institucinio vertinimo programos ekspertams. Ataskaita buvo pristatyta Universiteto bendruomenei. Kiekvienas bendruomenės narys turėjo galimybę pateikti pastabas dėl ataskaitoje pateiktų sprendimų priėmimo procesų, struktūros ir strateginio valdymo, kokybės vadybos procesų aprašymų ir įvertinimų.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko