Renginiai ir įvykiai

2016-11-14

„Erasmus+“ Strateginės partnerystės projekte „Nuotolinė mediacijos studijų platforma“ dalyvauja ir MRU

presentation1 Mediacija yra efektyvus tarpdisciplininis ginčų sprendimo būdas, kuriam reikalingos teisės, administravimo ir psichologijos žinios ir kompetencijos. Pastaraisiais metais ES šio alternatyvaus ginčų sprendimo taikymo būdo plėtrą ypač skatina.
Tiek europinė tiek ir nacionalinė valstybių narių teisė yra visiškai parengta plačiam šių alternatyvų taikymui. Vis dėlto šių tikslų įgyvendinimas praktikoje daugelyje valstybių (jei ne visose) vyksta pernelyg lėtai. Mediacijos ekspertai pripažįsta, jog noras pakeisti bendrąjį suvokimą apie alternatyvų ginčų sprendimo būdą drauge kuriant didesnį pasitikėjimą šiais efektyviais ginčų sprendimo įrankiais yra nemažas kultūrinis ir socialinis iššūkis.
Nors mediacija daugelyje valstybių turi gilią istoriją, vis dėlto iki šiol jos dar mažai žinomos tai visuomenės daliai, kuri yra realiai įsitraukusi į bylinėjimosi procesus. Dėl šios priežasties ypač dabar, kai mediacijos taikymą reglamentuojantys teisės aktai yra neseniai priimti ar įsigalioję, reikalingos žinios apie šių procesų privalumus visuomenei, praktikams ir ypač ateinančiajai kartai – studentams.
2016 m. rugsėjį Turibos universitetas (Latvija) drauge su penkių šalių partneriais – Genujos universitetu (Italija), Mykolo Romerio universitetu (Lietuva), Nacionalinės ir Pasaulio ekonomikos universitetu (Bulgarija), Graco universitetu (Austrija) ir Ekonomikos universitetu (Čekija) pradėjo vykdyti „Erasmus+“ Strateginės partnerystės projektą „Nuotolinė mediacijos studijų platforma“.
Pasak Lietuvą šiame projekte atstovaujančio Mykolo Romerio universiteto docentės Natalijos Kaminskienės, projekto tikslas – sukurti, įdiegti, palaikyti ir integruoti į partnerių studijų procesą nuotolinio ugdymo platformą. Įgyvendinant šį projektą taip pat planuojama suskaitmeninti mokymo procesą iki tokio lygio, kad būtų įmanoma naudojantis pateikiamomis duomenų bazėmis ir kita medžiaga studijuoti nuotoliniu būdu.
Taip pat planuojama pradėti organizuoti, administruoti ir vykdyti simuliacines mediacijos sesijas ir turnyrus tarp studentų, o tai - ypač veiksminga priemonė studijuojant nuotolinę ir tarpkultūrinę mediaciją. Projekte dalyvaujantys universitetai-partneriai planuoja įgyvendinti įvairias veiklas, tokias kaip dėstytojų mokymai. Šie mokymai bus orientuoti į jų organizacinių ir metodologinių įgūdžių, reikalingų vykdant simuliacines mediacijos sesijas ir turnyrus, įgijimą.
Numatoma parengti metodines priemones dėstytojams bei gerosios praktikos vadovą, kurie padės dėstytojams organizuoti simuliacines mediacijos sesijas ir mediacijos turnyrus. Projektas yra vykdomas pagal Erasmus+ Strateginės partnerystės programą.
Projekto numeris: 2016-1-LV01-KA203-022660. Projekto biudžetas: 237 832.00 eurų. Projekto trukmė: 32 mėnesiai (01.09.2016.-30.04.2019)