Renginiai ir įvykiai

2012-03-22 02:00:00

ELSA MRU rengė forumą NVO klausimais

untitled-2

Kovo 23 d. Mykolo Romerio universitete vyko renginys - „NVO forumas”. Šio renginio tikslas - išnagrinėti vyraujančias problemas jaunimo nevyriausybinėse organizacijose bei rasti šių problemų sprendimo būdus. 

NVO forumas buvo sudarytas iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje buvo nagrinėjama aktuali tema - savanorystės skatinimas, tuo tarpu antroje vyko nevyriausybinių organizacijų dirbtuvės (ang. Workshop), kuriose dalyviai t.y. organizacijų atstovai, apsvarst4 aktualius probleminius klausimus ir pasidalino sukaupta gerąja patirtimi.

Temos/problemos, kurios buvo nagrinėjamos antrojoje renginio dalyje:

1. finansavimo problematika;

2. narių pritraukimas ir jų motyvacija;

3. reklama, socialinių medijų išnaudojimas.

Kviečiame dalyvauti šiame renginyje. Taip prisidėsite prie kilnių tikslų įgyvendinimo siekiant tobulėjimo organizacijų veikloje.

Registracija el. paštu nvo_forumas@elsa-mru.org nurodant atstovaujamą organizaciją, narių vardus ir pavardes, taip pat kurioje darbo grupėje norėtumėte sudalyvauti.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko