Naujausioji knyga

2009-06-03

Ekonomikos teorija. Antroji papildyta ir pataisyta laida. Vadovėlis.

davulisekonomika

Gediminas Davulis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-112-4
Išl. metai 2009

Vadovėlyje nagrinėjamos pagrindinės mikroekonomikos ir makroekonomikos temos, tradiciškai dėstomos ekonomikos teorijos kurse: šiuolaikinės rinkos veikimas, jos organizacinės formos, rinkos reguliavimas, pagrindinės rinkos ekonomikos makroproblemos, pinigų ir fiskalinės politikos priemonės. Supažindinama su svarbiausiais ūkinę veiklą Lietuvoje reguliuojančiais įstatymais. Medžiagai studijuoti nebūtinas specialus pasiren¬gimas, todėl vadovėlis prieinamas daugeliui skaitytojų. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, juo gali naudotis verslo atstovai, vadybininkai ir visi, norintys susipažinti su teoriniais šiuolaikinės rinkos ekonomikos pagrindais.

Išsamiau