Skelbiame

2012-04-13 09:00:00

Ekonomikos mokslų krypties disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkursas

dsc9308

Informuojame, kad prasidėjo Vytauto Didžiojo universiteto su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu vykdomos ekonomikos mokslo krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkursas. Kviečiame dalyvauti mokslininkus, Mokslo programų komitetus bei mokslininkų grupes.

Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų mokslinių tyrimų kryptis. Tematikas konkursui galima teikti šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

1. Vytauto Didžiojo universitetas:


- Ekonominės socialinės transformacijos ir ekonomikos vystymosi cikliškumas
- Konkurencingumas ir tarptautinė integracija
- Finansinių santykių tyrimai ir jų pokyčių modeliavimas makro ir instituciniame lygmenyje

2. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas:


- Organizacijų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo tyrimai

- Finansų sistemos funkcionavimas ir jos struktūriniai pokyčiai

3. Aleksandro Stulginskio universitetas


- Ekonominių, socialinių ir gamtinių veiksnių integravimas vertinant žemės ūkio sistemas
- Žemės ūkio poveikio ekonomikai modeliavimas ir vertinimas

4. Mykolo Romerio universitetas:


- Ekonomikos plėtros kryptys

- Finansų sistemos plėtra

- Viešasis sektorius ir gerovės ekonomika

- Verslo sistemų ir inovacijų plėtros ekonominiai aspektai

5. Šiaulių universitetas:


- Darbo rinka ir socialinė gerovė
- Organizacijų veiklos efektyvumo modeliavimas globalizacijos sąlygomis.

Konkursas vyks iki 2012 m. balandžio 30 d.

Daugiau informacijos apie konkursą galite surasti adresu: http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/svarbi_info/