Renginiai ir įvykiai

2012-05-23 09:00:00

Ekonomikos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkurso rezultatai

ekonomikos Informuojame, kad pasibaigė Vytauto Didžiojo universiteto su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu vykdomos ekonomikos mokslo krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkursas.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai, Mokslo programų komitetai bei mokslininkų grupės galėjo siūlyti tematikas šiose mokslinių tyrimų kryptyse: ekonomikos plėtros kryptys; finansų sistemos plėtra; viešasis sektorius ir gerovės ekonomika; verslo sistemų ir inovacijų plėtros ekonominiai aspektai.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkų pateiktos ir konkursą laimėjusios disertacijų tematikos ir doktorantų moksliniai vadovai:

– Verslo sistemų ir inovacijų plėtros ekonominiai aspektai (prof. dr. Eglė Kazlauskienė, doc. dr. Žaneta Karazijienė):
a) verslo sistemų ir įmonių tinklaveikos efektyvinimas;
b) tarporganizacinių ryšių tinklo ekonomikos plėtra;
c) vyriausybinio reguliavimo poveikis verslo rinkoms vertinimas.

Valstybės intelektinio kapitalo didinimo kryptys (prof. dr. Rima Tamošiūnienė, prof. dr. Irena Mačerinskienė, prof. dr. Dalia Štreimikienė):
a) elektros energijos gamybos technologijų palyginamasis vertinimas bei geriausių iš jų skatinimas taikant žmogiškųjų išteklių vadybos inovacijas.

– Finansų sistemos tvarumas besikeičiančioje aplinkoje (prof. dr. Daiva Jurevičienė, prof. dr. Eugenija Martinaitytė, doc. dr. Eduardas Freitakas):
a) pasitikėjimo bankais įtakos šalies ekonomikos plėtrai vertinimo modelis;
b) investicijų į emocinį turtą plėtros modeliavimas;
c) kūrybinės industrijos poveikis finansiniam tvarumui ir ekonomikos plėtrai.

– Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas (prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, prof. dr. Gediminas Černiauskas, doc. dr. Algis Dobravolskas):
a) sveikatos sektoriaus plėtra ir jo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje;
b) pensijų sistemos tvarumas ir finansinis stabilumas.

– ES socialinės ir ekonominės sanglaudos politika ir jos įgyvendinimo iššūkiai (prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė).

Visos konkurse laimėjusios tematikos pasiekiamos adresu:
http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/svarbi_info/Ekonomikos_kr_tematikos_2012.pdf