Renginiai ir įvykiai

2011-03-24 15:20:00

EK debatai dėl PVM ateities - Mykolo Romerio universitete

pvmmrumazas

Kovo 25 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) vyko Europos Komisijos (EK) iniciuojami debatai dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ateities. Pirmą kartą Lietuvoje vykusioje tokio lygio mokslinėje praktinėje konferencijoje dalyvavo EK narys Algirdas Šemeta, finansų ministrė Ingrida Šimonytė, EP narys Zigmantas Balčytis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas dr. Bronislovas Lubys, pagrindinių tarptautinių audito kampanijų vyriausieji specialistai ir partneriai, MRU mokslininkai.

MRU vykusioje Konferencijoje Europos Komisijos narys atsakingas už mokesčius, muitus, kovą su sukčiavimu ir auditą Algirdas Šemeta pristatė naujoves ES mokesčių politikoje, finansų ministrė I.Šimonytė kalbėjo apie Lietuvos poziciją PVM ateities atžvilgiu, mūsų šalies verslo poziciją pateikė LPK Ekonomikos ir finansų departamento direktorius Sigitas Besagirskas.

Taip pat buvo kalbama tokiais klausimais kaip: Europos Teisingumo Teismo sprendimai dėl PVM ir pokyčiai mokesčių administravime; galimybės verslui pasinaudoti PVM Žaliosios knygos iniciatyva, sprendžiant su PVM susijusias problemas Lietuvoje; Europos Sąjungos PVM sistema – jos spragos ir iššūkiai Žaliosios knygos kontekste; nauja prekybos tarp ES valstybių narių PVM apmokestinimo sistema kaip alternatyva dabartinei.

Vienas EK debatų Lietuvoje organizatorių, MRU plėtros ir tarptautinių ryšių prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius pastebėjo šio renginio svarbą: „Tai buvo unikali galimybė mūsų šalyje politikams, praktikams ir mokslininkams pasikeisti mintimis, idėjomis ir nuomonėmis dėl ES mokesčių sistemos. Juk akivaizdu, kad PVM vaidmuo milžiniškas užtikrinant tiek biudžeto pajamas, tiek ir ekonomikos konkurencingumą bei kiekvieno iš mūsų gerovę.“.

Mokslinę praktinę konferenciją „PVM ateitis Europos Sąjungoje“ organizavo Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Europos parlamento nario Zigmanto Balčyčio biuras. Organizaciniame konferencijos darbe dalyvauja ir Mykolo Romerio universitetas. Konferencijoje pranešimą skaitė MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Finansų ir mokesčių katedros lektorė Justė Tušaitė.

2010 metų pabaigoje Europos Komisija pradėjo plataus masto viešas konsultacijas, kaip sustiprinti ir pagerinti ES PVM sistemą, kad tai būtų naudinga piliečiams, įmonėms ir valstybėms narėms. Siekiama visoms suinteresuotosioms šalims suteikti galimybę pateikti minčių ir nuomonių apie šiuo metu kylančias PVM problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Remdamasi šių konsultacijų rezultatais, Komisija komunikate, numatomame paskelbti 2011 m. pabaigoje, išdėstys būsimos PVM sistemos prioritetus.

Mokslinės praktinės konferencijos dienotvarkė .Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko