Naujausioji knyga

2007-05-28

Egidijus Krivka. Civilinio proceso inscenizacija. Metodinė mokymo priemonė

civilinio-kodekso-nuotr-116

Egidijus Krivka
Civilinio proceso inscenizacija. Metodinė mokymo priemonė
Išleido leidykla „Žaltvykslė“
ISBN 978-9986-06-258-5
Išleidimo metai 2007

Ši metodinė mokymo priemonė skirta Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų teisės studijų studentams. Mykolo Romerio universitete civilinio proceso teisės seminaruose nuo 2004 metų pradėtos organizuoti civilinio proceso inscenizacijos specialioje tam tikslui įrengtoje auditorijoje. Autorius siekė apibendrinti ir susisteminti savo sukauptą patirtį organizuojant studentų civilinio proceso inscenizacijas. Autoriaus parengtos civilinio proceso inscenizacijos metodinės rekomendacijos ir kita šioje metodinėje priemonėje pateikiama medžiaga jau keletą metų sėkmingai naudojama civilinio proceso seminaruose inscenizuojant civilinį procesą.
Inscenizacija yra tokia teisės studijų forma, kuria suderinamas teorinis ir praktinis studentų pasirengimas būsimajai teisininko profesijai. Ji leidžia atskleisti būsimosios profesijos žavesį, padeda suprasti teisinės praktikos sudėtingumą. Civilinio proceso inscenizacija skatina juose dalyvaujančių studentų savarankiškumą, išradingumą, sugebėjimą sudėtingose situacijose pasirinkti tinkamą elgesio modelį, argumentuotai dėstyti savo poziciją, ir net tam tikru atžvilgiu padeda atrasti savo profesinį pašaukimą.
Praktika parodė, kad civilinio proceso teisę studijuojantys studentai pasigenda konkrečios praktinės informacijos apie bylinėjimąsi teisme, teismų veiklą, teisėjų ir advokatų darbo specifiką ir jų profesinės veiklos standartus. Tais klausimais esama informacija yra pernelyg formali ir abstrakti, todėl net ir susipažinus su ja studentams lieka neaišku, kaip praktiškai vyksta teismo posėdis, kaip elgtis civilinėje byloje vienokios arba kitokios procesinės padėties asmenims, kaip rengtis civilinės bylos nagrinėjimui ir įforminti procesinius dokumentus, kokiais metodais ir būdais tirti bylos medžiagą, kokie keliami reikalavimai teisėjų ir advokatų profesinei etikai.
Šia metodine mokymo priemone bandoma pašalinti minėtąsias spragas. Pateikiamoje medžiagoje galima rasti atsakymus, kaip turėtų rengtis civilinio proceso inscenizacijai, ką turėtų daryti ir kaip elgtis inscenizacijos metu teisėjų, šalių ir jų advokatų bei kitų civilinio proceso dalyvių vaidmenis atliekantys studentai. Metodinėje mokymo priemonėje pateikiamos metodinės civilinio proceso inscenizacijos rekomendacijos ir taisyklės, civilinės bylos nagrinėjimo inscenizuotame teismo posėdyje pavyzdinė tvarka, advokato pasirengimo inscenizuojamos civilinės bylos nagrinėjimui metodika, reikalavimai baigiamajai advokato kalbai, dalyvaujančių byloje asmenų elgesio taisyklės, procesinių dokumentų ir advokato dokumentų pavyzdžiai bei įvairūs priedai.
Šis leidinys gali sudominti ir profesinę veiklą pradedančius jaunuosius teisės specialistus. Jis taip pat gali būti įdomus ir naudingas teisininkams, dirbantiems praktinį darbą.