Renginiai ir įvykiai

2012-05-22 15:00:00

Edukologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkurso rezultatai

edukologijos Informuojame, kad pasibaigė Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus universitetu, Aveiro universitetu (Portugalija) vykdomos edukologijos mokslo krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkursas.

Mokslininkai, Mokslo programų komitetai bei mokslininkų grupės galėjo siūlyti tematikas šiose mokslinių tyrimų kryptyse: suaugusiųjų mokymasis; švietimo vadyba ir politika; profesinis rengimas; technologijomis grįstas mokymas(-is); socialinė pedagogika; pedagogikos istorija; fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas; pedagogika ir didaktika; švietimo kultūra; mokytojų rengimas; švietimo kokybė; karjeros projektavimas; šeimotyra.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkų pateiktos ir konkursą laimėjusios disertacijų tematikos ir doktorantų moksliniai vadovai:

– Edukacinių inovacijų taikymas ugdymo ir studijų procese (prof. dr. Valdonė Indrašienė, prof. dr. Vida Gudžinskienė);
– Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo aktyvinimas (prof. dr. Irena Žemaitaitytė);
– Švietimas globalizacijos sąlygomis (prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, prof. dr. Jolita Šliogerienė);
– Socioedukacinė pagalba vaikui ir jo aplinkai (doc. dr. Brigita Kairienė);
– Globalizacijos procesų įtaka šeimos funkcionavimui (doc. dr. Brigita Kairienė);
– Informacinio / skaitmeninio raštingumo plėtra universitete (doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė);
– Edukacinių technologijų integravimo į studijų procesą poreikis ir galimybės (doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė);
– Studijos įtinklintoje aplinkoje (doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė).

Visos konkurse laimėjusios tematikos pasiekiamos adresu:
http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/svarbi_info/Edukologijos_kr_tematikos_2012.pdf