Renginiai ir įvykiai

2011-11-23 05:00:00

Duris moksleiviams atverė dar dvi akademijos: Jaunojo filologo ir Jaunojo filosofo

maz

Lapkričio 26 dieną, šeštadienį, Mykolo Romerio universitete moksleivius į pirmuosius susitikimus kvietė dvi naujos akademijos: Jaunojo filologo ir Jaunojo filosofo:

Jaunojo filologo akademijos (JFA) tikslai: ugdyti kūrybingus ir siekiančius žinių moksleivius, skatinti moksleivių ir Universiteto dėstytojų bendradarbiavimą, tobulinti moksleivių užsienio kalbų žinias, plėsti jų akiratį, supažindinti su įvairių šalių kultūra ir tradicijomis; prisidėti prie moksleivių asmenybės ugdymo, kritinio mąstymo ir vertybinių nuostatų formavimo.

Akademijos nariams bus skaitomos paskaitos, vyks grupinės pratybos, susitikimai, diskusijos aktualiomis sociokultūrinėmis temomis

JFA veikloje gali dalyvauti visi Lietuvos bendrojo lavinimo 11-12 klasių moksleiviai, kurie nori patobulinti savo anglų kalbos žinias ar galvoja ateityje pasirinkti filologijos krypties studijas.

Akademijos rengėjai pastebi, kad žsienio kalba visada buvo vartai norintiems susipažinti su kitos šalies kultūra, papročiais ir vertybėmis. O šiuo metu anglų kalbai įgavus „globalios kalbos“ statusą, daugelyje sričių – ar tai būtų kalbotyra, ar vadyba, ar tarptautiniai santykiai – anglų kalbos žinios tapo ne privalumu, o būtinybe. Geras anglų kalbos mokėjimas suteiks galimybę laisvai keliauti ir bendrauti su pasirinktos srities specialistais daugelyje užsienio šalių.

Šio sezono susitikimų tema – „Keliautojo užrašai: Jungtinės Karalystės tapatybė, kultūra ir kalba“. Užsiėmimai vyks anglų kalba, bus siekiama sukurti puikią aplinką ne tik sužinoti kažką įdomaus apie Jungtinės Karalystės gyvenimą, bet ir patobulinti turimus anglų kalbos bendravimo įgūdžius .

Kitos šeštadienį veiklą pradėjusios - Jaunojo filosofo akademijos tikslas – ugdyti etines ir estetines moksleivių vertybes, toleranciją ir demokratines nuostatas, formuoti kritinį mąstymą ir skatinti kūrybiškumą.

Akademija kvies smalsius jaunuolius įdomiai ir naudingai praleisti šeštadienius tarp bendraminčių, įgyti naujų žinių ir susipažinti su filosofija, jos istorija, raida, naujausiomis tendencijomis ir įtaka mūsų kasdienybei.

Lapkričio 26 d. pirmojo susitikimo metu prof. dr. Saulius Kanišauskas kalbėjo dviem intriguojančiomis temomis: „Nieko naujo nėra po šia saule“ arba apie filosofines idėjas, radusias atgarsį šiuolaikiniame moksle“,ir „Ar iš tiesų mes gimstame tarsi „švari lenta?“.Šių mokslo metų Akademijos renginiuose moksleiviams bus siūlomas labai įvairų temų spektras – nuo pokalbių apie postmoderniąją medievistiką iki civilizacijos kritikos antikinėje filosofijoje, nuo klausimų apie gyvenimo prasmę iki šiuolaikinio meno ar logikos kaip matematikos sampratų.

2011 m. rudenį Humanitarinių mokslų institute įkurtos Akademijos laukia kūrybingų ir siekiančių žinių moksleivių.

Plačiau apie Akademijas: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/humanitariniu_mokslu_institutas/jaunojo_filologo_akademija/

http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/humanitariniu_mokslu_institutas/jaunojo_filosofo_akademijaNuotraukos: Vidūno Gelumbausko