Renginiai ir įvykiai

2012-04-13 02:00:00

Dėstytojos A. Cathelineau-Rouland iš La Rochelle Universiteto (Prancūzija) vizitas

dsc7371 Mykolo Romerio Universitete svečiavosi ir paskaitas skaitė La Rochelle Universiteto (Prancūzija) dėstytoja Anne Cathelineau-Rouland. Balandžio 17 dieną skaityta paskaitą tema „Les mutations du droit de la famille“ („Šeimos teisės mutacijos“). Antrosios paskaitos tema - „La protection du consommateur en droit français“ („Prancūzijos vartotojų teisių apsauga“), ji vyko balandžio 18 dieną.  

Dėstytoja A. Cathelineau-Rouland  atvyko MRU Teisės fakulteto ir Frankofoniškų šalių studijų centro kvietimu. Centro paskirtis - prisidėti prie Universiteto tarptautiškumo plėtros, siūlant studijų, mokslo bei kultūrinio bendradarbiavimo projektus pasaulinėje frankofonijos erdvėje. MRU Frankofoniškų šalių studijų centras, bendradarbiaudamas su frankofoniškų šalių ambasadomis Lietuvoje, Frankofoniškų universitetų agentūra (AUF), Tarptautine frankofonijos organizacija (OIF) bei frankofoniškais universitetais visame pasaulyje, siekia tapti vienu iš svarbiausių tokia veikla užsiimančių institucijų Lietuvoje.Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko