Naujausioji knyga

2012-04-04

DEMOKRATIJA IR VIETOS BENDRUOMENĖ LIETUVOJE: vadovėlis.

dvbleb

Pirmame vadovėlio skyriuje nagrinėjama demokratijos idėja, samprata, demokratijos rūšys bei demokratinės ir pilietinės visuomenės būklė Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Keliami tiesiogiai susiję klausimai apie dviejų pilietinės visuomenės sampratų Lietuvoje konkurencinę erdvę, Lietuvos pilietinės visuomenės funkcijų būklę ir raidą bei Lietuvos visuomenės teisinės kultūros bruožus.

Antrame skyriuje apžvelgiami demokratinio piliečių dalyvavimo istoriniai bruožai ir kitų šalių patirtis. Supažindinama su Vakarų šalių patirtimi darant įtaką viešosios valdžios sprendimams, gvildenami šiuolaikiniai piliečių dalyvavimo principai, viešojo valdymo modernizavimas bei dalyvavimas rinkimuose kaip viena iš pagrindinių piliečių dalyvavimo formų, pateikiama Skandinavijos šalių piliečių dalyvavimo pavyzdžių.

Trečiame skyriuje aptariama klasikinės ir šiuolaikinės bendruomenės samprata, bendruomenių formos, bendruomenės ir visuomenės santykis, šiuolaikinės bendruomenės savikūra ir jos bruožai. Nagrinėjama funkcionalios vietos bendruomenės samprata, išskiriami veiksniai ir veiksmai, darantys įtaką funkcionalumui, nubrėžiamos sąsajos su vietos demokratija. Pateikiami konkretūs atvejai ir tyrimo medžiaga, atskleidžiantys vietos bendruomenės ir demokratijos funkcionavimą.

Knyga rašyta kaip vadovėlis universitetų studentams, bet tikimasi, kad ja naudosis politikai ir administracijos darbuotojai, aktyvūs piliečiai, nes nuo jų atliekamų veiksmų labai priklauso vietos bendruomenės funkcionalumas ir demokratija Lietuvoje.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/demokratija-ir-vietos-bendruomen-lietuvoje