Naujausioji knyga

2012-11-27

DEMOKRATIJA IR PILIETINĖ VISUOMENĖ NACIONALINĖSE VALSTYBĖSE IR EUROPOS SĄJUNGOJE: VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS DEMOKRATIZACIJA: monografija

dpveb Šiais laikais „demokratija“ yra vienas iš dažniausiai skambančių žodžių, tačiau ši sąvoka prieštaringa, jos idealas – sunkiai pasiekiamas. Globalizacija ir pasikartojančios finansų krizės kelia demokratijai naujas grėsmes ir verčia dar kartą įvertinti jos reikšmę.
Monografijoje aptariamos problemos ir iššūkiai, su kuriais demokratija susiduria XXI a. pradžioje. Daugiausia dėmesio skiriama demokratijos raidai Vidurio ir Rytų Europos valstybėse, kurios palyginti neseniai, prieš du dešimtmečius, pasuko demokratizacijos keliu, taip pat demokratijos stokos problemai ES, analizuojamas pilietinės visuomenės vaidmuo demokratinėje valstybėje, atstovavimo interesams ir lobizmo reikšmė ES ir nacionalinėse valstybėse.