Renginiai ir įvykiai

2011-05-12 07:00:00

Demografiniams pokyčiams skirtas Azijos-Europos fondo seminaras MRU

dsc9409

Gegužės 11 d. Mykolo Romerio universitete susirinkę jaunimo, švietimo ir politikos sektorių atstovai tarptautinio Azijos-Europos dialogo metu aptarė temą „Demografiniai pokyčiai Azijoje ir Europoje: iššūkiai jaunimui“. Dialogą iniciavo ir organizavo Azijos-Europos Fondas (Asia-Europe Foundation, ASEF), ASEF Universiteto Alumnių tinklas (ASEF University Alumni Network, ASEFUAN) bei Mykolo Riomerio Universitetas.

Dialogo metu, kurį vedė MRU studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas, buvo bandoma geriau suprasti Azijos ir Europos jaunimui kylančius iššūkius bei pasiūlyti iniciatyvų ir programų, kurios galėtų padėti išspręsti kylančias problemas.

Suomijos Finansų ministras Jussi Lehmusvaara pristatė dabartinę demografinę situaciją Europoje ir Azijoje. Kaip pagrindinį iššūkį jis nurodė sparčiai senstančią visuomenę ir mažėjančias vyresniųjų darbingumo galimybes. Todėl lėtėjančiai ekonomikai vis daugiau lėšų reikia viešiesiems finansams (pavyzdžiui, sveikatos apsaugai ir pensijoms). Jis pažymėjo, kad visa visuomenė kartu su valdžia turi imtis priemonių spręsti šią problemą.

Ateneo Žmogiškųjų teisų centro Filipinuose darbuotoja ir Azijos-Europos Fondo Universiteto Alumnių tinklo prezidentė Krizna Gomez diskutavo apie tradicinį senėjimo krizės suvokimą, kylančius sveikatos apsaugos ir pensijų kaštus bei skirtingų kartų solidarumo koncepciją. Ji pabrėžė poreikį persvarstyti senėjimo koncepciją Azijoje, nes nuo to prikluso politiniai sprendimai tiek vyresniems gyventojams, tiek ir jaunimui.

Lietuvos jaunimo požiūrį į šią problemą pristatė Guoda Lomanaitė, Lietuvos Jaunimo Tarybos narė. Pasak jos, nors iš jaunosios kartos labai daug tikimasi, sunku įtakoti teigiamus pokyčius dėl nepakankamų galimybių bei paramos. Todėl jaunimas Lietuvoje nesijaučia pripažintas ir galintis nuveikti kažką reikšmingo.

Profesorius Leo Tan, pirmininkaujantis Ramiojo vandenyno mokslo asociacijos komunikacijos ir švietimo komitetui Singapūre, pažymėjo, kad efektyvi jaunimo ir pagyvenusių žmonių integracija negali įvykti be dviejų kartu tarpusavio supratimo ir abipusio ryšio. Jis pateikė konkrečius pavyzdžius, kaip Singapūre šios problemos sprendžiamos įtraukiant jaunimą ir vietos bendruomenę: Nacionalinius jaunimo pasiekimų apdovanojimus (National Youth Achievement Award) ir Trečiojo amžiaus tarybą (Council for the Third Age).

Diskusija ir knygų įteikimas buvo rengiamas kartu su 26-uoju ASEF Vadovų Tarybos Susitikimu, vyksiančiu gegužės 12-13 dienomis Vilniuje. Į dviejų dienų susitikimą susirinka ASEF Vadovų Tarybos nariai ar jų atstovai, kurie peržvelgs ASEF strategiją ir veiklos kryptis.

Pažymėdama šį renginį ASEF Mykolo Romerio Universitetui padovanos knygų. Buvo padovanota 115 naujausių ASEF knygų įvairiomis temomis: meno, kultūros, išsilavinimo, žmogaus teisių, vadovavimo, tarpkultūrinio dialogo, žiniasklaidos ir jaunimo klausimais.

Mykolo Romerio universiteto atstovai aktyviai dalyvauja Azijos-Europos fondo veikloje – vyksta į organizuojamas konferencijas, seminarus, bendradarbiauja įgyvendinant įvairius projektus.

Azijos-Europos fondas - tai tarpvalstybinė organizacija, įkurta 1997 m. vasarį. ASEM šiuo metu sudaro 48 šalys narės. Fondo veiklos tikslas – skatinti tarpusavio supratimą tarp Azijos-Europos valstybių, įgyvendinant akademinius, kultūrinius ir kitus projektus.

Seminaro programa .